Οπτικά κυκλώματα υψηλής ολοκλήρωσης στην εφαρμογή προηγμένων σχημάτων διαμόρφωσης για σύνθετες διαδικασίες επεξεργασίας και μετάδοσης σήματος σε οπτικά δίκτυα επικοινωνιών

Περίληψη

Η ανάπτυξη οπτικών κυκλωμάτων υψηλής ολοκλήρωσης για το σχηματισμό, τη λήψηκαι την επεξεργασία σημάτων έχει προκαλέσει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον καθώςοδηγεί στην επέκταση της διαφάνειας των οπτικών δικτύων και προσφέρει αυξημένηλειτουργικότητα και αποδοτικότητα σε πολύ μικρές διαστάσεις. Η εφαρμογή τωνολοκληρωμένων οπτικών κυκλωμάτων σε σύνθετα σενάρια μετάδοσης και η υποστήριξηπροηγμένων σχημάτων διαμόρφωσης προσφέρει την πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιμουεύρους ζώνης και εξελίσσει τα σημερινά WDM δίκτυα δίνοντας μία πρώτη εικόνα τωνδυνατοτήτων των οπτικών δικτύων νέας γενιάς.Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διατριβή εστιάζει στη μελέτη, ανάπτυξη και πειραματικήαξιολόγηση πρωτότυπων ολοκληρωμένων οπτικών κυκλωμάτων, υβριδικών σεναρίωντηλεπικοινωνιακής κίνησης και συστημάτων μετάδοσης που αφορούν τόσο συμβατικάόσο και προηγμένα σχήματα διαμόρφωσης. Υπό αυτήν την έννοια, η παρούσα διατριβήαναφέρεται στις δύο πιο σημαντικές τάσεις εξέλιξης των οπτικών επικοινωνιών καιγενικότερα της φωτονικής τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The development of large-scale photonic integrated circuits for signal generation,processing and detection has attracted particular interest over the last decades,aiming at the enhancement of optical networks transparency and the significantincrease of functionality and efficiency in combination with the very small size thatthey can provide. The use of the photonic integrated implementations intransmission scenarios of mixed traffic and the support of advanced modulationformats lead to the exploitation of the huge bandwidth, being available in an opticalnetwork, and the evolution of the today’s WDM networks providing a first view ofthe next generation optical networks abilities.Within this framework, the thesis focuses on the study, development andexperimental demonstration of novel photonic integrated circuits, hybridtransmission scenarios and optical transmission systems, which can support bothconventional and advanced modulation formats. In this sense, the present doctoralthesis aim ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29045
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29045
ND
29045
Εναλλακτικός τίτλος
Large-scale photonic integrated circuits for advanced modulation formats
Συγγραφέας
Μπουγιούκος, Μάριος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Αβραμόπουλος Ηρακλής
Ουζούνογλου Νικόλαος
Βαρβαρίγος Εμμανουήλ
Δέρβος Κωνσταντίνος
Παναγόπουλος Αθανάσιος
Πλέρος Νικόλαος
Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Φωτονική ολοκλήρωση; Υβριδική ολοκλήρωση; Μονολιθική ολοκλήρωση; Ολοκληρωμένο φωτονικό κύκλωμα; Συμβολόμετρο Mach Zehnder; Πλίνθιο επεξεργασίας πολλαπλών σχημάτων διαμόρφωσης; Αμιγώς οπτική επεξεργασία σήματος; Αναγέννηση; Μετατροπή μήκους κύματος; Ολοκληρωμένος πολυκαναλικός πομποδέκτης; Προηγμένα σχήματα διαμόρφωσης; Οπτικό σήμα DDPSK; Οπτικό σήμα DQPSK; Οπτικό σήμα D8PSK
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
248 σ., εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)