Ανάλυση διαφημίσεων επιστήμης και τεχνολογίας στον ημερήσιο τύπο: συγκριτική μελέτη σε Ελλάδα και Αγγλία

Περίληψη

Η Διατριβή μελετά τον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται η Επιστήμη και η Τεχνολογία στο δημόσιο πεδίο μέσα από τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στον Ημερήσιο Τύπο δύο χωρών. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία αυτή έχει ως στόχο την καταγραφή της «εικόνας» της Επιστήμης και της Τεχνολογίας που προκύπτει μέσα από διαφημίσεις τεχνο-επιστημονικών προϊόντων και τη συγκριτική μελέτη της εικόνας αυτής μεταξύ Ελλάδας και Αγγλίας. Με τον όρο «εικόνα» της Επιστήμης και της Τεχνολογίας εννοείται το σύνολο των στοιχείων που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο καλύπτονται οι δύο αυτές περιοχές από τις αντίστοιχες διαφημίσεις στον Τύπο.Το δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει συνολικά 434 διαφημίσεις. Για την ανάλυση των διαφημίσεων Επιστήμης και Τεχνολογίας συγκροτήθηκε ερευνητικό εργαλείο το οποίο στηρίχθηκε στην μέθοδο της ποσοτικής Ανάλυσης Περιεχομένου, αλλά και της Κοινωνικής Γλωσσολογικής Ανάλυσης και της Κοινωνικής Σημειωτικής Οπτικής Ανάλυσης. Το ερευνητικό εργαλείο περιλαμβάνει 76 συνολικά μεταβλητές, οι ο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis examines the way Science and Technology are displayed in the public domain through ads that appear in the Daily Press of two countries. More specifically, this work aims to record the “image” of Science and Technology as it is portrayed in the advertisements of techno-scientific products and the comparative study of this picture between Greece and England. The term "image" of Science and Technology incorporates the elements that describe how these two areas are covered in the respective advertisements in the press.The sample includes a total of 434 advertisements. For the analysis of Science and Technology ads a research tool was established based on the method of quantitative content analysis, Social Linguistic Analysis and Social Semiotic Visual Analysis. The research tool includes a total of 76 variables divided into two major categories, the typical elements of advertising and the codes. The codes are divided into three smaller categories: language, image and the combina ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28991
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28991
ND
28991
Εναλλακτικός τίτλος
Analysis of science and technology advertisements in the daily press: Α comparison between Greece and England
Συγγραφέας
Αρνέλλου, Ειρήνη-Λήδα του Δημήτριος
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Δημόπουλος Κώστας
Τσατσαρώνη Άννα
Ραβάνης Κώστας
Κουτσουλέλου-Μίχου Σταματία
Κουμαράς Παναγιώτης
Τζιμογιάννης Αθανάσιος
Κατσής Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
ΜΜΕ και Επικοινωνίες
Λέξεις-κλειδιά
Επιστήμη; Τεχνολογία; Ανάλυση; Διαφημίσεις; Εικόνα της επιστήμης; Εικόνα της Τεχνολογίας; Ελλάδα; Αγγλία; Κειμενογλωσσολογία; Κοινωνική Σημειωτική Ανάλυση; Επικοινωνία της Επιστήμης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
436 σ., εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)