Πανδαιμόνιο: μια άποψη για τη λήψη διευθυντικών αποφάσεων

Περίληψη

Προτείνεται μια άποψη η οποία συνδέει τη λήψη διευθυντικών αποφάσεων με το πρότυπο Πανδαιμόνιον του Selfridge. Η μεθοδολογία της διατριβής συνίσταται σε (α) ευρεία επισκόπηση της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας στην οποία βασίζεται η θεωρητική κατασκευή της διατριβής, (β) έρευνα πεδίου για το έλεγχο σημαντικών υποθέσεων σχετικών με τη θεωρητική κατασκευή και (γ) περιπτωσιολογική μελέτη προς απεικόνιση της προτεινόμενης άποψης για τη λήψη διευθυντικών αποφάσεων. Υποστηρίζεται ότι, στους σύγχρονους οργανισμούς, η λήψη διευθυντικών αποφάσεων λαμβάνει χώρα κυρίως σε ομάδες όπου οι ατομικές πεποιθήσεις και γνώμες των μελών μετασχηματίζονται σε ομαδικές αποφάσεις. Συζητείται ο τρόπος επίτευξης αυτού καθώς και το συνολικό πλεονέκτημα των ομαδικών έναντι των ατομικών αποφάσεων. Η κύρια λειτουργία μιας διευθυντικής ομάδας είναι να κατανοήσει πλειάδα εισερχομένων μηνυμάτων και να συντήξει μια ποικιλία από γνώμες (και διαφωνίες) σε μια αποτελεσματική (αρκετά σωστή), αποδοτική (αρκετά ταχεία) και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this thesis, a perspective is proposed linking managerial decision making with Selfridge's Pandemonium model of perception. The methodology followed consists of (a) extensive review of the relevant international literature on which the theoretical construct of the thesis was based, (b) field research to test hypotheses related to significant parts of the theoretical construct, and (c) a case study composed to illustrate the proposed model of managerial decision making. It is argued that, in modern organizations, managerial decision making takes place mostly in teams which transform individual beliefs and opinions into team decisions. The way they do this is debated, as is their overall advantage-or lack of it-vs. individuals deciding in solitude. A managerial team's main function is to make sense of a multitude of inputs and fuse a variety of opinions (including, notably, dissent) into a decision possessing the characteristics of effectiveness (good-enough), efficiency (fast-enough) ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28716
ND
28716
Εναλλακτικός τίτλος
Pandemonium management: a perspective on managerial decision making
Συγγραφέας
Κοκκαλάκης, Νικόλαος του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας
Εξεταστική επιτροπή
Τατσιόπουλος Ηλίας
Μαρμαράς Νικόλαος
Λεώπουλος Βρασίδας
Λαγοδήμος Αθανάσιος
Κυρτόπουλος Κωνσταντίνος
Παναγιώτου Νικόλαος
Αραβώσης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Πανδαιμόνιο; Διευθυντικές αποφάσεις; Αποτελεσματικότητα αποφάσεων; Αποδοτικότητα αποφάσεων; Συναίνεση αποφάσεων; Εξειδίκευση; Γνωστική μεροληψία; Πολιτική μεροληψία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
268 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)