Ο ρόλος των δεύτερων αγγελοφόρων στις διαδικασίες μάθησης και μνήμης των επιμύων: μοριακή - συμπεριφορική και φαρμακολογική προσέγγιση

Περίληψη

Ο ιππόκαμπος διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες μάθησης και μνήμης στα θηλαστικά. Η πρωτεϊνική κινάση C (PKC), οι ισομορφές της οποίας απαντώνται σε αφθονία στον ιππόκαμπο, εμπλέκεται στο σχηματισμό της μνήμης. Λίγα στοιχεία όμως υπάρχουν για τον ακριβή ρόλο κάθε ισομορφής στη διαδικασία αυτή. Ακόμη, ο μη συναγωνιστικός ανταγωνιστής των NMDA υποδοχέων, MK-801, βλάπτει τη μνήμη, ενώ οι δότες μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) βελτιώνουν τη μνήμη σε ζωικά μοντέλα μνήμης. Στην παρούσα μελέτη, αρχικά επιδιώξαμε να δείξουμε την παρουσία των ισομορφών της PKC στον ιππόκαμπο του επίμυα και την ενεργοποίησή τους μετά την ενδοϊπποκάμπεια έγχυση ΤΡΑ, ενός μη εκλεκτικού ενεργοποιητή της PKC, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποκυτταρικής κλασμάτωσης και ανοσοϊστοχημεία. Στη συνέχεια διερευνήσαμε τον πιθανό ρόλο της ισομορφής ε της PKC (εPKC) στην αναγνωριστική μνήμη των επίμυων στη Δοκιμασία Αναγνώρισης Νέου Αντικειμένου, χρησιμοποιώντας εκλεκτικά ανασταλτικά και ενεργοποιητικά για την εPK ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Hippocampus plays a crucial role in learning and memory. Protein kinase C (PKC), a kinase whose isoforms are abundant in hippocampus, has been also implicated in memory formation both in invertebrates and mammalian models, but few is known about the exact role of specific PKC isoenzymes in this process. It is also known that the non competitive NMDA receptor antagonist, MK-801 impairs memory while the nitric oxide (NO) donors facilitate memory in various animal models. The present study had three purposes: first, to show the presence and the activation of PKC isoenzymes in rat hippocampus after intrahippocampal administration of TPA, a non selective PKC activator, using subcellural fractionation in hippocampal tissue and immunohistochemistry, second, to investigated the putative role of εPKC isoenzyme in recognition memory in the object recognition test in rats, using isoenzyme-specific inhibitory and activating peptides reversibly conjugated to the TAT47–57 carrier peptide and final ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28618
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28618
ND
28618
Εναλλακτικός τίτλος
The role of second messengers in learning and memory procedures: molecular, pharmacological and behavioural approach
Συγγραφέας
Ζησοπούλου, Στυλιανή (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Σακελλαρίδης Νικόλαος
Μάγκουρα Δήμητρα
Πιτσίκας Νικόλαος
Παπαδημητρίου Αλέξανδρος
Κουκούλης Γεώργιος
Τσέζου Ασπασία
Βασιλάκη Άννα
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Ιατρική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Μάθηση; Μνήμη; Δεύτεροι αγγελιοφόροι; PKCε (Πρωτεϊνική κινάση C έψιλον); Μονοξείδιο αζώτου (NO); Ιππόκαμπος; Δοκιμασία αναγνώρισης νέου αντικειμένου; Πεπτίδια μετατρεπτικά της κατάστασης ενεργοποίησης της εPKC; Αναγνωριστική μνήμη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
vii, 220 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)