Η συμβολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην οικονομική ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας

Περίληψη

Το ενδιαφέρον για τη μέτρηση της συμβολής των Ανώτατων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων (ΑΕΙ) στην οικονομική ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας είναι μεγάλο.Ειδικότερα, τα ΑΕΙ συμβάλλουν με δυο τρόπους στις τοπικές οικονομίες μέσω τηςλειτουργίας τους. Πιο συγκεκριμένα, συμβάλλουν μέσω των δαπανών που πραγματοποιούνγια λειτουργία τους καθώς και μέσω της γνώσης που δημιουργούν. Σε αυτή λοιπόν τηνκατεύθυνση η παρούσα διδακτορική διατριβή εκτιμά τη συμβολή των ΑΕΙ στην οικονομικήανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, σε όρους Ακαθαρίστου Εγχώριο Προϊόντος.Όσο αναφορά τη μεθοδολογία, οι κατευθύνσεις είναι τρείς. Με την πρώτηαναζητούνται πιθανές συσχετίσεις μεταξύ μεταβλητών που δηλώνουν παρουσία ΑΕΙ σε μιαπεριοχή (π.χ. αριθμός φοιτητών) και μακροοικονομικών περιφερειακών μεταβλητών. Μετην δεύτερη, εκτιμάται η στατιστική σημαντικότητα της συνεισφοράς των ΑΕΙ στηνοικονομική ανάπτυξη, με την προσαρμογή μοντέλων παλινδρόμησης και με την παράλληληεφαρμογή του συντελεστών συσχέτισης (Pearson correlations). Ε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Nowadays there is a growth of interest in measuring the impacts of Higher EducationInstitutes (HEIs) on regional economies. HEIs potentially contribute to regional economicdevelopment through their spending and knowledge functions. In this line the goal of thepresent study is to estimate the effects of Greek public HEIs in regional economic growthand, specifically, in terms of Gross Domestic Product per region (prefecture). In addition, weexamine the essential role of HEI as territorial actors and we investigate whether HEIs5generate regional economic development outcomes that would otherwise not occur.As far as, the methodology, this thesis has three main objectives. Firstly, it seekspossible associations between Greek regional HEIs-related variables and regionalmacroeconomic aggregates. The second main objective is to estimate the statisticalsignificance of the contribution of Greek HEIs-related variables on regional economicdevelopment, by adapting a regression equation. In order to ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28517
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28517
ND
28517
Εναλλακτικός τίτλος
Higher Institutes and their contribution to the local economic development in Greece
Συγγραφέας
Γενιτσαρόπουλος, Χρήστος του Δημήτριος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος. Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Μπότσαρης Χαράλαμπος-Απόστολος
Λαδίας Χρίστος
Ζωγραφάκης Σταύρος
Λαμπριανίδης Θεολόγης
Γιώτη-Παπαδάκη Όλγα
Κατσής Αθανάσιος
Ψυχάρης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη; Περιφερειακά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα; Συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας; Οικονομικές επιπτώσεις; Αποτελέσματα της γνώσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
192 σ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)