Αξιολόγηση και χρήση τεχνικών τηλεπισκόπησης για την παρακολούθηση της δυναμικής χερσαίων οικοσυστημάτων

Περίληψη

Στην μελέτη αυτή διερευνήθηκαν οι δυνατότητες που προσφέρουν τα πολυφασματικά και ταυπερφασματικά δεδομένα τηλεπισκόπησης στην μελέτη δυναμικών παραμέτρων της βλάστησης.Αρχικά, αξιολογήθηκαν τρέχοντα προϊόντα δορυφορικών πολυφασματικών αισθητήρων (AVHRR,SPOT VGT, MODIS). Μέσω αυτών μελετήθηκε η δυναμική ενός δασικού οικοσυστήματος (Quercussp.) στο χρόνο και αναπτύχθηκε ένα μοντέλο εκτίμησης ολικής πρωτογενούς παραγωγικότητας(ModSat). Στη συνέχεια, αξιολογήθηκαν τα πολυγωνιακά δεδομένα του πειραματικούυπερφασματικού δορυφόρου CHRIS/PROBA και διεξήχθη μια ετήσια πειραματική μελέτη χειρισμώνάρδευσης ενός πορτοκαλεώνα (Citrus sinensis) μέσω εναέριων πολυφασματικών δεδομένων στενώνκαναλιών πολύ υψηλής χωρικής διακριτικότητας. Για την αξιολόγηση των τηλεπισκοπικώνδεδομένων καθώς και την βαθμονόμηση του μοντέλου ModSat εκτελέσθηκαν επίγειεςοικοφυσιολογικές μετρήσεις σε δυο δασικά (Fagus sylvatica, Quercus sp.) και ένα θαμνώδεςοικοσύστημα (Phlomis fruticosa) επί σειρά ετών. Επίσης, εγκαταστάθη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study explores the potentials of multispectral and hyperspectral remote sensing imageryin the study of dynamic vegetation parameters. Initially, current multispectral satellite (AVHRR, SPOTVGT, MODIS) products were evaluated and then they were used for the study of a forest ecosystem(Quercus sp.) temporal dynamics and the development of a gross primary productivity (GPP) model(ModSat). Afterwards, the multiangle hyperspectral data of the experimental satellite CHRIS/PROBAwere processed and evaluated and an annual experimental study of irrigation treatments on anorange orchard (Citrus sinensis) was implemented through aerial high resolution narrowbandmultispectral data. In order to evaluate the remote sensing data and calibrate ModSat model, a seriesof ground ecophysiological measurements were carried out in two forests (Fagus sylvatica, Quercussp.) and a shrubland (Phlomis fruticosa). Meteorological stations (temperature, PAR, precipitation)were also installed near the stud ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28458
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28458
ND
28458
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation and use of remote sensing techniques in monitoring land ecosystem dynamics
Συγγραφέας
Σταγάκης, Σταύρος (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών. Εργαστήριο Βοτανικής
Εξεταστική επιτροπή
Κυπαρίσσης Άρης
Μανέτας Ιωάννης
Συκιώτη Όλγα
Κεραμιτσόγλου Ιφιγένεια
Πετροπούλου Γεωργία
Γραμματικόπουλος Γεώργιος
Κούτσιας Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Τηλεπισκόπηση; Πολυφασματικοί; Υπερφασματικοί; Δείκτες βλάστησης; Ανακλαστικότητα; Δείκτης φυλλικής επιφάνειας; Πρωτογενής παραγωγικότητα; Αποδοτικότητα χρήσης φωτός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
236 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)