Ταξινόμηση, αιθέρια έλαια και βιογεωγραφία της οικογένειας Labiatae στο Ανατολικό Αιγαίο: νήσος Χίος, Ελλάδα και Χερσόνησος Ερυθραία, Τουρκία

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής ήταν η ταξινομική και βιογεωγραφική προσέγγιση της οικογένειας Labiatae στο Ανατολικό Αιγαίο (Α. Αιγαίο) και ειδικότερα στη Νήσο Χίο (Nησιά Α. Αιγαίου, Ελλάδα) και τη Χερσόνησο Ερυθραία (Ανατολία, Τουρκία). Πραγματοποιήθηκαν: (α) ταξινόμηση των φυτών της οικογένειας Labiatae στη Χίο και την Ερυθραία και χαρτογράφηση της εξάπλωσής τους στις δύο περιοχές, (β) διερεύνηση των προτύπων εξάπλωσής τους στις δύο περιοχές σε σχέση με τους τύπους οικοτόπων και τα γεωλογικά υποστρώματα, στα οποία απαντούν, (γ) διερεύνηση της ενδοειδικής ποικιλότητας της περιεκτικότητάς τους σε αιθέριο έλαιο στη Χίο σε σχέση με τους τύπους οικοτόπων και τα γεωλογικά υποστρώματα, στα οποία απαντούν και (δ) διερεύνηση των βιογεωγραφικών σχέσεων της Χίου και της Ερυθραίας με βάση την παρουσία ή απουσία των φυτών της οικογένειας Labiatae.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the thesis is the taxonomic and biogeographical approach of the Labiatae family in the East Aegean (E. Aegean) focusing on Chios Island (E. Aegean Islands, Greece) and Çeşme-Karaburun Peninsula (Anatolia, Turkey). The following were carried out: (i) taxonomy of the Labiatae plants in Chios and Çeşme-Karaburun and mapping of their distribution in the two regions, (ii) study of their distribution patterns in the two regions in relation to the habitat types and geological substrates they occupy, (iii) study of the infraspecific variation of their essential oil content in Chios in relation to the habitat types and geological substrates they occupy, and (iv) study of the biogeographical affinities of Chios and Çeşme-Karaburun based on the presence or absence of Labiatae plants.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28392
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28392
ND
28392
Εναλλακτικός τίτλος
Taxonomy, essential oils and biogeography of the Labiatae family in the East Aegean: Chios Island, Greece and Çeşme-Karaburun Peninsula, Turkey
Συγγραφέας
Στεφανάκη, Αναστασία (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κοκκίνη Στέλλα
Λαναράς Θωμάς
Κούκ Κατερίνα - Μαργαρίτα
Δημόπουλος Παναγιώτης
Καρούσου Ρεγγίνα
Πανίτσα Μαρία
Χανλίδου Έφη
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Άλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Ταξινόμηση; Βιογεωγραφία; Αιθέρια έλαια; Αιγαίο, Ανατολικό; Χίος; Χερσόνησος Ερυθραία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)