Χωροχρονική συμπεριφορά νανοδομών μη στοιχειομετρικών οξειδίων και μοντέλα πλεγματικών σημειακών ατελειών

Περίληψη

Η έρευνα της διδακτορικής αυτής διατριβής επικεντρώνεται στα φαινόμενα χρονικής αυτο-οργάνωσης (ταλαντώσεις δυναμικού) του συστήματος Fe|0.75M H2SO4 που εμφανίζονται υπό συνθήκες ελέγχου του ρεύματος και καταγράφονται σε γαλβανοδυναμικές και γαλβανοστατικές καμπύλες πόλωσης μετά από χημική διατάραξη με ιόντα αλογόνων (Χ- = Cl-, Br-, I-). Τα φαινόμενα αυτά σχετίζονται με τη χωροχρονική απόκριση του συστήματος εξαιτίας της ανάπτυξης και τοπικής καταστροφής του παθητικού οξειδίου του Fe. Τα ιόντα Cl- και Br- οδηγούν στην τοπική καταστροφή του οξειδίου και εξέλιξη της σημειακής διάβρωσης. Βάσει της αύξησης του ρεύματος που απαιτείται για τη διατήρηση της παθητικής κατάστασης του Fe, του χρόνου επαγωγής που προηγείται της εμφάνισης των ταλαντώσεων δυναμικού και της συχνότητας των ταλαντώσεων, προτείνονται διαγνωστικά κριτήρια για τον χαρακτηρισμό της σημειακής διάβρωσης του Fe καθώς και για την κατάταξη της δραστικότητας των ιόντων Cl-, Br-. Η ισχύς των διαγνωστικών κριτηρίων ελέγχεται περα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

he research of this study focuses on the temporal self-organised phenomena (potential oscillations) that appear in the Fe|0.75 M H2SO4 response under current controlled conditions, recorded in galvanodynamic and galvanostatic polarization curves after chemical perturbation caused by adding halide ions (Χ- = Cl-, Br-, I- and NaF). These phenomena are related to the spatiotemporal response of the system due to the growth and localized breakdown of the Fe passive oxide. The Cl- and Br- ions induce localized breakdown of the iron oxide and pitting corrosion. Based on the increase of the transition time required to maintain the passive state of Fe, the induction period of time required for the onset of potential oscillations as well as their frequency, we proposed diagnostic criteria that enable the estimation of the pitting kinetics and halide «aggressiveness» order. The validity of these diagnostic criteria is justified by investigating the effect of fluoride and iodide species. The NaF a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28381
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28381
ND
28381
Εναλλακτικός τίτλος
Spatiotemporal behavior of non-stoichiometric nanostructured oxides and point defect models
Συγγραφέας
Παυλίδου, Μαρία (Πατρώνυμο: Παντελάκη)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Σαζού Δήμητρα
Παπαναστασίου Γεώργιος
Κοκκινίδης Γεώργιος
Τσιπλακίδης Δημήτριος
Στουκίδης Μιχαήλ
Παυλίδου Ελένη
Καραντώνης Αντώνιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Ηλεκτροδιάλυση-παθητικοποίηση σιδήρου; Σημειακή και ομοιόμορφη διάβρωση σιδήρου; Ταλαντώσεις δυναμικού; Μοντέλο σημειακών πλεγματικών ατελειών; Χωροχρονική αυτο - οργάνωση; Ιόντα αλογόνων; Παθητικοποίηση σιδήρου; Οξείδωση ιωδιούχων και έκλυση οξυγόνου; Παρεμποδιστική δράση νιτρικών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)