Αντικειμενική εξέταση και παρακολούθηση του οιδήματος της ωχράς κηλίδας οφειλόμενου σε ραγοειδίτιδα με τη χρησιμοποίηση της οπτικής τομογραφίας συνοχής και του πολυεστιακού ηλεκτροαμφιβληστροειδογραφήματος (Multifocal ERG)

Περίληψη

Στόχος: Να εκτιμηθεί η σχέση ανάμεσα στην ανατομική κατάσταση και στη λειτουργική δραστηριότητα πριν και μετά τη θεραπεία του ραγοειδικού οιδήματος ωχράς κηλίδας (ΡΟΩ). Μέθοδοι: Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τριάντα τρεις οφθαλμοί 33 ασθενών με ΡΟΩ. Έγιναν μετρήσεις της καλύτερα διορθωμένης οπτικής οξύτητας (ΚΔΟΟ), της οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT) και του πολυεστιακού ηλεκτροαμφιβληστροειδογραφήματος (MFERG) πριν και μετά τη θεραπεία του ωχρικού οιδήματος. Έγιναν αναλύσεις συσχετισμού ανάμεσα στη ΚΔΟΟ, OCT και MFERG. Αποτελέσματα: Οι μετρήσεις της ΚΔΟΟ και του MFERG έδειξαν στατιστικά σημαντική βελτίωση μετά τη θεραπεία του ωχρικού οιδήματος (P<0.01) και το κεντρικό πάχος ωχράς κηλίδας (ΚΠΩΚ) όπως μετρήθηκε με το OCT μειώθηκε σημαντικά από 434 ±135 μm πριν τη θεραπεία στα 267±92μm μετά τη θεραπεία (p<0.001). Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι το ΚΠΩΚ πρώτης θεραπείας σχετίζεται με το MFERG N1 για την περιοχή (Spearman’s r=-0.62, P<0.001). Η ΚΔΟΟ μετά τη θεραπεία είχε αρνητική ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Background: To evaluate the correlation between the anatomical and the functional outcome before and after treatment of uveitic macular edema (UME). Methods: Thirty three eyes of 33 patients with UME were included in the present study best corrected visual acuity (BCVA), optical coherence tomography (OCT) and multifocal electroretinogram (mFERG) measurements were performed before and after the treatment of macular edema correlation analyses between BCVA, OCT and MFERG parameters were performed. Results: BCVA and MFERG measurements showed statistically significant improvement after the treatment of macular edema (p<0.01) and OCT measured central foveal thickness (FT) decreased significantly from 434 ±135 μm before treatment to 267±92μm after treatment (p<0.001). Correlation analyses showed that CFT before treatment was correlated with MFERG N1 response amplitude of area 1 (Spearman’s r=-0.62, P<0.001). BCVA after treatment had negative correlation with the MFERG N1 response amplitude ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27931
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27931
ND
27931
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation and evolution of uveitic macular edema with the use of optical coherence tomography and multifocalerg
Συγγραφέας
Γεωργιάδου, Ευστρατία του Ιωάννης
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικής. Κλινική Α' Οφθαλμολογική
Εξεταστική επιτροπή
Αποστολόπουλος Μιχαήλ
Κουτσανδρέα Χρυσάνθη
Μόσχος Μιχαήλ
Λαδάς Ιωάννης
Μπρούζας Δημήτριος
Βασιλόπουλος Δημήτριος
Κουτσιλιέρης Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Οίδημα ωχράς κηλίδας; Ραγοειδίτιδα; Οπτική οξύτητα; Πολυεστιακό ΗΑΓ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
86 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)