Μαθηματικά ομοιώματα των φυσικών διεργασιών σε φερτές ύλες που εισρέουν στο θαλάσσιο περιβάλλον από φυσικές ή ανθρωπογενείς, σημειακές ή κατανεμημένες πηγές

Περίληψη

Η γνώση της κίνησης των λεπτόκοκκων φερτών υλών στο θαλάσσιο περιβάλλον παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο επιστημονικό, λόγω της πολυπλοκότητας και της αλληλεπίδρασης των φυσικών διεργασιών που εμπλέκονται, οι οποίες εκτείνονται από τη μικροκλίμακα του συνεκτικού κόκκου έως τη μακροκλίμακα του υδροδυναμικού πεδίου, όσο και πρακτικό, λόγω του μεγάλου εύρους του πεδίου εφαρμογής τέτοιων προγνώσεων, με επιπτώσεις σε οικονομικούς τομείς, αλλά και στην ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αυτός ήταν και ο στόχος της παρούσας διατριβής, και, ειδικότερα, η διερεύνηση των φαινομένων που επιδρούν στην κίνηση των συνεκτικών φερτών υλών, που εισρέουν στο θαλάσσιο περιβάλλον από διάφορες πηγές, σημειακές ή κατανεμημένες, και η μαθηματική τους περιγραφή για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου μοντέλου, ικανού να περιγράψει τα φαινόμενα αυτά με τη βέλτιστη δυνατή πληρότητα και εγγύτητα προς το φυσικό πεδίο. Υπό το πρίσμα αυτό καταστρώθηκε τρισδιάστατο μαθηματικό μοντέλο, βάσει της μεθόδου του ιχν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The knowledge of the movement of fine-grained sediments in the marine environment is of special interest, so much scientific, due to the complexity and the interactions of the physical processes involved, extending from the microscale of the cohesive flock to the macroscale of the hydrodynamic domain, as much practical, due to the wide field of application of such prognoses, with impacts on economic fields, as well as on the quality of the marine environment. This was the objective of the present doctoral thesis and, more specifically, the investigation of the phenomena affecting the movement of cohesive sediment, that enter the aquatic environment from various sources, point or distributed, and their mathematical description for the formulation of an integrated model capable of describing these phenomena with the optimal possible totality and proximity to the natural domain. Under this reasoning a three-dimensional mathematical model was formulated, using the tracer method, to describ ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27794
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27794
ND
27794
Εναλλακτικός τίτλος
Mathematical modeling of the physical processes of sediments that enter the marine environment from natural or anthropogenic, point or distributed sources
Συγγραφέας
Κομπιάδου, Αικατερίνη (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Κρεστενίτης Ιωάννης
Γκανούλης Ιάκωβος
Κουτίτας Χριστόφορος
Αγγελίδης Δημοσθένης
Καραμπάς Θεοφάνης
Συλαίος Γεώργιος
Καραγεώργης Αριστομένης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Λεπτόκοκκες συνεκτικές φερτές ύλες; Μοντέλο ιχνηθέτη; Θαλάσσιο περιβάλλον; Διεργασίες στη στήλη; Διεργασίες πυθμένα; Μηχανική διάβρωση θαλάσσιου πυθμένα; Στρωμάτωση στήλης νερού; Μοντελοποίηση φυσικών διεργασιών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxii, 312 σ., εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)