Μοντελοποίηση της φθοράς των μεταλλικών και κεραμικών επιφανειών με τη συνδυασμένη χρήση αριθμητικών προσομοιώσεων και στοχαστικών μοντέλων σε μικροκλίμακα και μακροκλίμακα

Περίληψη

Ο υπέρτατος σκοπός της μοντελοποίησης της φθοράς είναι η σχετικά ακριβής πρόγνωση του ρυθμού φθοράς, σε μια ευρεία κλίμακα λειτουργικών συνθηκών, δίχως την ανάγκη προσφυγής σε πειραματικές δοκιμές φθοράς. Μέχρι σήμερα, η επιστήμη της τριβολογίας απέχει πολύ από την επίτευξη του στόχου αυτού, για τρεις κυρίως λόγους: • Την πολυπλοκότητα, μη-γραμμικότητα και τα συνεργατικά φαινόμενα που χαρακτηρίζουν τους μηχανισμούς φθοράς, εξασθενίζοντας την αποτελεσματικότητα των αναλυτικών λύσεων. • Την στοχαστικότητα της μορφολογίας των επιφανειών και των χαρακτηριστικών των υλικών, η οποία δυσχεραίνει κάθε ντετερμινιστική προσέγγιση. • Την πολυκλίμακη φυσιογνωμία του φαινομένου της φθοράς, καθώς πρόκειται ουσιαστικά για μια μακροσκοπική έκφανση συνεργατικών μίκρο- και νανοσκοπικών φαινομένων. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα συνδυασμό καινοτόμων τεχνικών μοντελοποίησης, εστιασμένων στην αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων. Στοιχειοθετείται ένα μοντέλο με δύο κλίμακες, τη μικροκλίμακα η οποία αφορ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The ultimate goal of wear modelling is the relatively accurate prediction of the wear rate, over a wide range of operational conditions, without the need to recur to wear testing. The current state of the art in tribological modelling may be considered to be still quite far away from this goal, for three main reasons: • The complexity and non-linearity and the cooperative phenomena found in wear mechanisms, related to relatively weak analytical solutions. • The stochastic nature of surface morphology and material properties which inhibit a deterministic approach. • The multiscale nature of wear, since it is essentially a macroscopic manifestation of cooperative micro-, and nanoscale phenomena. The present work presents a combination of novel modelling techniques, focused in addressing the above challenges. A dual-scale model is formulated, with single asperity interactions at the microscale and interaction of surfaces with stochastic morphology at the macroscale. In this multiscale mod ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27391
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27391
ND
27391
Εναλλακτικός τίτλος
Microscale and macroscale, wear modeling of metallic and ceramic surfaces, by combined use of numerical simulations and stochastic models
Συγγραφέας
Βορτσέλας, Αχιλλεύς (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Μάμαλης Αθανάσιος
Μανωλάκος Δημήτριος
Παναγόπουλος Χρήστος
Σφαντζικόπουλος Μιχαήλ
Παντελής Δημήτριος
Κωστόπουλος Θεόδωρος
Χαριτίδης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Μηχανική Υλικών
Λέξεις-κλειδιά
Τριβολογία; Φθορά; Πολυκλίμακη μοντελοποίηση; Υπολογιστική μηχανική; Στοχαστική προσομοίωση; Μεταλλικά υλικά; Κεραμικά υλικά; Υδροδυναμική ρεόντων σωματιδίων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)