Μελέτη της γενετικής δομής πληθυσμών της μέλισσας Apis mellifera

Περίληψη

Μελετήθηκε η γενετική δομή και οι φυλογενετικές σχέσεις πληθυσμών μελισσών από έξι διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου (A m adami A m carnica A m macedonica A m cecropia A m cypria κατά Ruttner 1988). Σκοπός είναι η διαπίστωση τυχόν γενετικών διαφοροποιήσεων των πληθυσμών και να εκτιμηθεί η έκταση της μείξης των φυλών λόγω μετακινήσεων και αγοραπωλησιών. Χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της ηλεκτροφόρησης αμύλου των ενζυμικών συστημάτων a GPDH ΑΟ MDH ADH LAP SOD ALP ACPH ME και EST και η μελέτη πολυμορφισμών τριών γονιδιακών τμημάτων του mtDNA (16srDNA COI και ND5) μετά από πέψεις με ένζυμα περιορισμού. Τα ενζυμικά πρότυπα ερμηνεύθηκαν με βάση την ύπαρξη 12 γενετικών τόπων υπολογίστηκαν οι γενετικές αποστάσεις και κατασκευάστηκαν φυλογενετικά δένδρα με τις μεθόδους UPGMA Neighbor Joining και φειδωλότητας του Wagner. Κοινό συμπέρασμα είναι ότι ο πληθυσμός της Κύπρου είναι γενετικά ο πιο απομακρυσμένος. Από τα δεδομένα του mtDNA υπολογίστηκαν οι συντελεστές νουκλεοτιδικών υποκατα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Honeybee populations from six different areas of Greece and Cyprus were studied which may correspond to different races according to Ruttner morphometry analysis (1988). The aim is to study the genetic structure of these populations to examine their phylogenetic relationships and to estimate the gene flow because of migratory beekeeping and commercial breeding. The methods that have been used were starch gel electrophoresis on different enzymatic systems (a GPDH AO MDH ADH LAP SOD ALP ACPH ME and EST) which correspond at 12 hypothetical genetic loci and restriction fragment length polymorphisms of three mtDNA gene (16srDNA COI and ND5) segments. From the enzymic data using the BIOSYS 1 and PHYLIP software packages Nei’s genetic distance was calculated and phylogenetic trees were constructed using the UPGMA Neighbor Joining and Wagner parsimony methods all trees support the assumption that the more distant population is that of Cyprus From mtDNA analysis the nucleotide divergence among ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26470
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26470
ND
26470
Εναλλακτικός τίτλος
Study of genetic structure of honeybee populations Apis mellifera
Συγγραφέας
Μπουγά, Μαρία του Ιωάννης
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας. Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης. Εργαστήριο Γενετικής
Εξεταστική επιτροπή
Αλαχιώτης Σταμάτιος
Γιαννόπουλος Γεώργιος
Δημόπουλος Νικόλαος
Τσάκας Σπυρίδων
Κουτσαφτίκης Αθανάσιος
Κίλιας Γεώργιος
Χαριζάνης Πασχάλης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Μέλισσες; Μιτοχονδριακό DNA; Ισοένζυμα; Γενετικοί πολυμορφισμοί; Βιοχημικοί πολυμορφισμοί; Γενετική δομή; Υπολογιστική μέθοδος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xii, 161, πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)