Ανάπτυξη αλγορίθμων, μελέτη επίδοσης και βελτιστοποιήσεις σε σύγχρονα ασύρματα δίκτυα

Περίληψη

Οι τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία των Τηλεπικοινωνιών και ιδιαίτερα στην περιοχή των Δικτύων Υπολογιστών επικεντρώνονται στις περιοχές των Ασυρμάτων Τοπικών Δικτύων (WLAN), των Δικτύων Πολλαπλών Βημάτων, και των Ασυρμάτων Δικτύων Αισθητήρων. Τα Δίκτυα αυτά βασίζονται στην επαναμετάδοση μηνυμάτων σε ένα μοιραζόμενο μέσο μετάδοσης μέσω πολλαπλών ασυρμάτων ζεύξεων. Το αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη των θεμελιωδών χαρακτηριστικών των παραπάνω δικτύων, η αξιολόγηση της επίδοσής τους, και οι βελτιστοποιήσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτά, όσον αφορά την ποιότητα υπηρεσίας, τη χωρητικότητα, και την ενεργειακή αποδοτικότητά τους, με την ανάπτυξη νέων σχημάτων. Πιο συγκεκριμένα, για την αντιμετώπιση των παραπάνω θεμάτων, και στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής, έχουν αναπτυχθεί και αξιολογηθεί εξειδικευμένοι αλγόριθμοι Ελέγχου Πρόσβασης στο Μέσο (MAC), Δρομολόγησης και Χρονοπρογραμματισμού.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Latest advances in wireless network technologies, in network design and deployment, involve, to a great extent, the areas of ad-hoc networks, Wireless Sensor Networks (WSNs) and wireless multihop networks. These technologies increasingly rely on hopping over multiple wireless links, through a shared medium. The topic of this PhD thesis is the study of the fundamental characteristics of the aforementioned networks, the evaluation of their performance, and the optimization which may be applied on them in terms of Quality of Service (QoS), capacity and energy efficiency. To address these issues, specialized Medium Access Control (MAC), routing and scheduling algorithms and schemes have been developed and evaluated.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26189
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26189
ND
26189
Εναλλακτικός τίτλος
Algorithm development, performance evaluation and optimizations in wireless networks
Συγγραφέας
Βέργαδος, Δημήτριος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Λούμος Βασίλειος
Καγιάφας Ελευθέριος
Στασινόπουλος Γεώργιος
Αναγνωστόπουλος Ιωάννης
Θεολόγου Μιχαήλ
Κουκούτσης Ηλίας
Βέργαδος Δημήτριος Δ.
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Ασύρματα τοπικά δίκτυα; Ποιότητα υπηρεσιών; Έλεγχος πρόσβασης στο μέσο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
261 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)