Διερεύνηση των συγχωνεύσεων και εξαγορών επιχειρήσεων στην Ελλάδα με την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει και διερευνά τις δραστηριότητεςΣυγχωνεύσεων και Εξαγορών (Σ&Ε) επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Παρά το γεγονόςότι υπάρχει μια ιδιαίτερα εκτενής βιβλιογραφία σε Σ&Ε επιχειρήσεων στιςαγγλοαμερικανικές κεφαλαιαγορές, για την Ελλάδα, όπως και σε πολλές άλλεςχώρες, δεν υπήρξαν πολυάριθμες έρευνες και μελέτες για Σ&Ε. Για το λόγο αυτό, ηπαρούσα διατριβή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς διερευνά την υλοποίησηδραστηριοτήτων Σ&Ε ελληνικών επιχειρήσεων από χρηματοοικονομική, λογιστικήκαι οργανωσιακή θεώρηση.Mέσω μιας θεωρητικής διερεύνησης, η παρούσα διατριβή πραγματοποιεί μιαανάλυση διάφορων εννοιών των Σ&Ε, καταγράφει μια εκτενής ιστορική αναδρομήπάνω σε αυτό το θέμα παγκοσμίως και παρουσιάζει τα κίνητρα για Σ&Ε. Επίσης,παραθέτει μια κριτική βιβλιογραφική επισκόπηση των σημαντικότερων μελετών σεΣ&Ε διαχρονικά, αναφορικά με το τελικό αποτέλεσμα τους από οικονομική θεώρησηκαι αναπτύσσει επιγραμματικά τους σημαντικότερους λόγους οργανωσιακήςαποτυχίας των πράξεων Σ&Ε. Παράλλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study presents and explores the activities of mergers and acquisitions(M&As) of Greek firms. Despite the fact that there is a particularly extensiveliterature on M&As in Anglo-American capital markets, in Greece, as in many othercountries worldwide, there are not many researches and studies on M&As. For thisreason, this thesis is especially important as it explores the status of Greek M&Asactivities from financial, accounting and organizational perspective.Through a theoretical exploration, this study proceeds to an analysis of severalconceptions of M&As, reports an extensive historical review on this subjectworldwide, and presents the motives for M&As. Also, it introduces a critical literaturereview of the most important studies on M&As diachronically, concerning to theirfinal result from an economic perspective, and implies briefly the most importantreasons of organizational failure of M&As actions. Furthermore, this study refers tothe ways of prevention at M&As actions, examini ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25894
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25894
ND
25894
Εναλλακτικός τίτλος
Exploration of mergers and aquisitions of greek firms with the application of statistical methods
Συγγραφέας
Παζάρσκης, Μιχαήλ του Δημήτριος
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Ξουρής Δημήτριος
Σκαλίδης Ελευθέριος
Πέκος Γεώργιος
Καραγιώργος Θεοφάνης
Σουμπενιώτης Δημήτριος
Χριστοδούλου Πέτρος
Ελευθεριάδης Ιορδάνης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Συγχωνεύσεις; Εξαγορές; Αριθμοδείκτες; Επιχειρησιακή επίδοση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τόμοι (Α' τόμος 341 σ. και Β΄τόμος 85 σ.), πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)