Τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά των υπερβασικών πετρωμάτων Όθρυος και Καλλιδρόμου (Κεντρική Ελλάδα)

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η μελέτη και ο καθορισμός των τεχνικογεωλογικών χαρακτηριστικών των υπερβασικών πετρωμάτων της κεντρικής Ελλάδας. Προς την κατεύθυνση αυτή, πραγματοποιήθηκαν εργασίες υπαίθρου, κυρίως όμως εργαστηριακές δοκιμές με στόχο τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των ανωτέρω πετρωμάτων. Επίσης έγινε προσπάθεια να διατυπωθούν αξιόπιστες εμπειρικές σχέσεις μεταξύ των φυσικών, δυναμικών και μηχανικών παραμέτρων των βραχωδών αυτών πετρωμάτων και να εκτιμηθεί η επίδραση της ορυκτολογικής σύστασης στη διαφοροποίηση της συμπεριφοράς τους. Έτσι στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής πραγματοποιήθηκε γεωλογική έρευνα στην περιοχή μελέτης (δυτική Όθρυς και Καλλίδρομο), η οποία εστιάστηκε στα υπερβασικά πετρώματα. Στη συνεχεία συλλέχθηκαν ομοιογενείς, ισότροποι, επιφανειακοί και αντιπροσωπευτικοί όγκοι και διαμορφώθηκαν κατάλληλα δοκίμια, τα οποία εξετάστηκαν ως προς τις φυσικές, δυναμικές και μηχανικές τους ιδιότητες. Ένας αντιπροσωπευτικός αριθμός δειγμάτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this research is the determination of the ultrabasic rocks’ geotechnical properties of the central Greece and for this purpose, many in situ works and lab tests had been carried out. Furthermore, this study attempts to derive reliable, empirical approaches among the physical, dynamic and mechanical properties and estimate the effect of the mineralogical composition on the engineering geology behaviour. Within the framework of this thesis, geological and tectonic investigation was carried out in the study area (Western Othrys, and Kallidromo mts, Central Greece). It was mainly focused on the ultrabasic rocks. After that a great number of isotropic, homogeneous block samples (94), taken from the study area, were prepared in suitable specimens and tested in accordance with ASTM and ISRM standards. The ultrabasic rocks of the study area were distinguished in schisto-serpentinites, serpentinites and peridotites, more or less serpentinised. Only serpentinites and peridotites with ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23776
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23776
ND
23776
Εναλλακτικός τίτλος
Engineering geological properties of the ultrabasic rocks in Othrys and Kallidromo mountains (Cental Greece)
Συγγραφέας
Διαμαντής, Κωνσταντίνος του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Γενικό
Εξεταστική επιτροπή
Μιγκίρος Γεώργιος
Γκάρτζος Ευθύμιος
Στουρνάρας Γεώργιος
Κούκης Γεώργιος
Χατζηπαναγιώτου Κωνσταντίνος
Ρόζος Δημήτριος
Σταυροπούλου Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΆλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Σερπεντινίτες; Περιδοτίτες; Σερπεντινίωση; Φυσικές ιδιότητες; Δυναμικές ιδιότητες; Μηχανικές ιδιότητες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxxiii, 344 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)