Εξωχρηματιστηριακές συμβάσεις παραγώγων στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο: μελέτη τραπεζικού διεθνούς δικαίου

Περίληψη

Σκοπός της μελέτης είναι η αναζήτηση και ο προσδιορισμός του πλέον αρμόζοντος στις «διεθνείς εξωχρηματιστηριακές συμβάσεις παραγώγων» εφαρμοστέου δίκαιου. Η ανάλυση ακολουθεί την κρατούσα ιδιωτικοδιεθνολογική μέθοδο της υποδείξεως εφαρμοστέου δίκαιου μέσω κανόνων συγκρούσεως σύμφωνα με τα πορίσματα ενός lege fori νομικού χαρακτηρισμού των υπό εξέταση ρυθμιστέων σχέσεων. Στη συνέχεια το συμπέρασμα του προσδιορισμού του εφαρμοστέου δίκαιου με βάση την κρατούσα μέθοδο αξιολογείται συστηματικά και ουσιαστικά με σκοπό να διερευνηθεί εάν και κατά ποσό η κρατούσα μέθοδος προσφέρει όντως την προσήκουσα ιδιωτικοδιεθνολογική ρύθμιση των υπό εξέταση συμβάσεων. Αρχικά επιχειρείται ένας ορισμός και μια αναλυτική εξέταση των ουσιαστικών σχέσεων των συμβαλλομένων με βάση την καθημερινή συναλλακτική πρακτική στις διεθνείς αγορές και την οικονομική ανάλυση των σχέσεων. Σκοπός της αναλύσεως αυτής είναι να διαγνωσθούν και κατηγοριοποιηθούν εκείνα τα ουσιαστικά συστατικά στοιχεία των υπό εξέταση συμβάσεων ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this thesis is to seek and identify the proper governing law of International OTC-Derivatives Contracts. The analysis follows the prevailing theory in the conflict of laws of designating the applicable law through choice-of-law rules according to the findings of a lege fori characterization. The results of this analysis are then systematically and substantively evaluated in order to ascertain whether this prevailing theory of choice-of-law rules provides the best possible solution for finding the proper law of the examined contracts. In the first portion of the thesis the attempt is focused on examining the relationship of the parties to the contract and in particular on proceeding to an economic’ analysis of this relationship according to market practice. The purpose of this analysis is to identify the characteristic segments of this relationship that will be made useful in a private international legal analysis. On the basis of a legal characterization of this relation ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23364
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23364
ND
23364
Εναλλακτικός τίτλος
OTC-derivatives contracts in private international law: a study of international banking law
Συγγραφέας
Δαβράδος, Νικόλαος του Αντώνιος
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Β' Ιδιωτικού Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Βρέλλης Σπυρίδων
Ρόκας Νικόλαος
Αντάπασης Αντώνιος
Περάκης Ευάγγελος
Παμπούκης Χαράλαμπος
Τσούκα Χρυσάφω
Σωτηρόπουλος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Παράγωγα; Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο; Τραπεζικό διεθνές δίκαιο; Χρηματιστήριο; Συμβάσεις; Εφαρμοστέο δίκαιο; Χρηματοοικονομικά δικαιώματα; Δίκαιο αγοράς
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
404 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)