Μεταβολές της σύστασης του σώματος και της οστικής μάζας σε ασθενείς με HIV λοίμωξη

Περίληψη

Σε 82 ασθενείς με HIV λοίμωξη χωρίς κλινικά εμφανή λιποδυστροφία έγινε, με μέθοδο DEXA,παρακολούθηση (με μεσοδιάστημα δύο ετών) της σύστασης του σώματος. Αποτελέσματα: JL Οιασθενείς εμφανίζουν απώλεια οστικής μάζας, ενώ το ποσοστό αυτών με οστεοπενία αυξάνει με τηνπάροδο του χρόνου. Η απώλεια οστικής μάζας είναι μεγαλύτερη σε ασθενείς που λαμβάνουναναστολείς πρωτεασών. 2. Οι ασθενείς εμφανίζουν απώλεια βάρους που οφείλεται σε απώλεια λίπους,κυρίως από τα άκρα. 3. Αντίθετα προς το λίπος, η μη λιπώδης μαλακή μάζα δεν εμφανίζει αξιόλογημεταβολή. 4. Παρατηρήθηκε ισχυρή και στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ απώλειαςβάρους - απώλειας λίπους, απώλειας βάρους - απώλειας οστικής μάζας και απώλειας λίπους -απώλειας οστικής μάζας. 5. Η διάρκεια αντιρετροϊικής αγωγής επηρεάζει αρνητικά το σωματικό βάροςκαι το λίπος, ενώ η άνοδος της τιμής των CD4+ Τ-λεμφοκυττάρων επηρεάζει αρνητικά την οστικήμάζα. 6. Οι ασθενείς που λαμβάνουν αναστολείς πρωτεασών διατηρούν σταθερό το λίπος κορμού, ενώχά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Body composition analysis was performed by DEXA in 82 HIV-infected patients withoutclinically evident lipodystrophy. Subjects were studied twice, with an interim time of abouttwo years. Results: JL Patients exhibited a significant decrease in bone mineral content, whilethe percentage of patients with osteopenia / osteoporosis increased in the course of time. Thebone loss was more prominent in the protease inhibitor-treated group of patients. 2. Patientsexhibited a significant decrease in body weight almost due exclusively to fat loss. Fat losswas statistically significant in the arms and legs, but not in the trunk. 3. Patients preservedtheir lean body mass. 4. A significant positive correlation between weight loss - fat loss,weight loss - bone loss and fat loss - bone loss was noticed. 5. The duration of antiretroviraltherapy influenced adversely the body weight and the fat, while the magnitude of increase inthe CD4+ T-lymphocyte count influenced adversely the bone mass. 6. Patients tr ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22357
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22357
ND
22357
Εναλλακτικός τίτλος
Body composition and bone mass changes in HIV - infected patients
Συγγραφέας
Τσεκές, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Αλέξανδρος)
Ημερομηνία
2003
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Μορφολειτουργικός. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδόπουλος Νικόλαος
Καλοφούτης Αναστάσιος
Λεγάκης Νικόλαος
Αναγνωστοπούλου Σοφία
Νταλλές Κωνσταντίνος
Γεωργίου Ευάγγελος
Σερεφόγλου Αθηνά
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Σύσταση σώματος; HIV λοίμωξη; Λιποδυστροφία; Λιποατροφία; Οστεοπενία; Οστεοπόρωση; Αντιρετροϊικά φάρμακα; Αναστολείς αναστροφής μεταγραφάσης; Αναστολείς πρωτεασών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
269 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)