Μετατροπή χαμηλής θερμότητας σε ισχύ με χρήση μικρής κλίμακας οργανικού κύκλου rankine

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή αφορά στη μελέτη των οργανικών κύκλων Rankine μικρής κλίμακας και στην ενσωμάτωση των εφαρμογών τους σε δύο φιλοσοφίες. Σημαντικοί θερμοδυναμικοί κύκλοι ισχύος, συμπεριλαμβανομένων των κύκλων ατμών και φυσικού αερίου υπογραμμίστηκαν με έμφαση στους προηγμένους κύκλους Rankine και των παραγώγων του που είναι οι κύκλοι Kalina και Uchara. Οι οργανικοί κύκλοι Rankine, όπως παρουσιάζονται είναι καλά προσαρμόσιμοι για μέσης και χαμηλής θερμοκρασίας πόρων θερμότητας κάτω των 400°C. Οι εφαρμογές που κυρίως διερευνώνται είναι: η ηλιακή ενέργεια, η ηλιακή αφαλάτωση, η βιομάζα συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, η γεωθερμική ενέργεια και η ανακύκλωση της θερμικής ενέργειας από θερμικές συσκευές και διαδικασίες. Κατάλληλα εργαζόμενα ρευστά για ένα ηλιακό οργανικό κύκλο Rankine οδηγούμενο από πηγής θερμότητας θερμοκρασίας κάτω των 100°C, επιλέγονται με προκαθορισμένα κριτήρια, όπως οι υψηλότερες πυκνότητες ρευστών, η μέγιστη απόδοση του κύκλου, τα δεδομένα ασφάλειας και τα π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis regards the study of small scale organic Rankine cycles (ORCs) considered in the two philosophies that embodies its applications. Major power cycles, including vapor and gas cycles were recalled with emphasis on advanced Rankine cycles and its derivates that are Kalina and Uehara cycles. Organic Rankine cycles as presented are well adapted for low and medium temperature heat resources below 400°C. The applications intensely investigated are: solar electricity, solar desalination, biomass combined heat and power plants (CHP), geothermal and energy recycling from thermal devices and processes. Suitable Working fluids for a solar ORC driven by heat source temperature below 100°C are selected using predefined criteria such as higher fluid densities, maximum cycle efficiency, safety and environmental data, and moderate critical temperature. R134a, R600, R152a emerged as good fluids among 20 potential candidates. The ORC configurations for the same level of temperature are ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22315
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22315
ND
22315
Εναλλακτικός τίτλος
Low-grade heat conversion into power using small scale organic rankine cycles
Συγγραφέας
Tchanche, Bertrand of Fankam
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής. Τομέας Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδάκης Γεώργιος
Φραγκουδάκης Αντώνης
Λαμπρινός Γρηγόρης
Ρογδάκης Εμμανουήλ
Παπαντώνης Δημήτρης
Ροζάκης Στυλιανός
Lemort Vincent
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Άλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Οργανικός κύκλος rankine; Οικονομική αξιολόγηση; Οργανικά ρευστά; Ηλιακή ενέργεια; Ανάκτηση θερμικής ενέργειας; Ενεργειακή ανάλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
200 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)