Αξιολόγηση της λειτουργίας των κέντρων υγείας στην Ελλάδα

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση της λειτουργίαςτων Κέντρων Υγείας στην Ελλάδα, η οποία επιχειρήθηκε με συλλογήδεδομένων από τυχαία επιλεγμένα Κέντρα Υγείας, δύο ανά ΥγειονομικήΠεριφέρεια. Η έρευνά μας στηρίχθηκε σε αναδρομική μελέτη και ανάλυσηδεδομένων, που αφορούσαν το πρώτο τρίμηνο του 2001. Η συλλογήδεδομένων έγινε, ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας,με τη βοήθεια ενός προδοκιμασμένου φύλλου καταγραφής, που στάλθηκεστα Κέντρα Υγείας της έρευνάς μας και αφορούσε δεδομένα σύνθεσηςπροσωπικού, δομής, οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Υγείας καθώςκαι δημογραφικά και νοσολογικά δεδομένα του πληθυσμού ευθύνης τωνΚέντρων Υγείας της μελέτης μας. Οι εμπειρικοί δείκτες, πουχρησιμοποιήθηκαν προήλθαν κυρίως από δεδομένα ζήτησης και χρήσηςυπηρεσιών υγείας, ώστε να καλυφθούν όλοι οι κύριοι τομείς δραστηριότηταςτων Κέντρων Υγείας (πρόληψη και προαγωγή της υγείας, θεραπεία καικοινωνική αποκατάσταση).Ως κριτήρια αξιολόγησης της λειτουργίας των Κέντρων Υγείας ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Object of this study was the performance evaluation of Greek HealthCenters, which was attempted by collecting data from 18 Health Centers, twofrom each Health Region. This research was based on retrospective studyand analysis of data, concerning the first three months of the year 2001. Thedata was collected after the approval of Ministry of Health and Welfare,through a questionnaire consisted of questions concerning the synthesis ofpersonnel, the structure, organization and performance of Health Centers aswell as the demographic structure (synthesis per sex and age) and morbiditydata of their permanent population. The empirical indicators were gatheredfrom the demand-utilization of health services data, covered the main sectorsof Health Centers’ activity (promotion and health prevention, recovery andrehabilitation). As evaluation criteria were used the equity of access, theefficiency, the effectiveness and the quality of primary health care services.The following results were obtained: ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22222
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22222
ND
22222
Εναλλακτικός τίτλος
Performance evaluation of greek health centers
Συγγραφέας
Χατζηκοκολάκη, Μαρία του Νικόλαος
Ημερομηνία
2003
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής
Εξεταστική επιτροπή
Λιαρόπουλος Λυκούργος
Αποστολοπούλου Ελένη
Λιονής Χρήστος
Μαντάς Ιωάννης
Κιουλάφας Κυριάκος
Κατοστάρας Θεοφάνης
Καλοκαιρινού Αθηνά
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας; Κέντρα υγείας; Αξιολόγηση; Ισότητα; Αποδοτικότητα; Αποτελεσματικότητα; Ποιότητα; Παραγωγική διαδικασία, Μέθοδος της καλύτερης πρακτικής στην
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
246 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)