Το φαινόμενο της προαστιοποίησης στη Θεσσαλία: τυπολογία κατοικίας και μορφολογία του αστικού ιστού στα προάστια των θεσσαλικών πόλεων

Περίληψη

Το παρόν διδακτορικό πραγματεύεται το ζήτημα της προαστιοποίησης στον ελλαδικό χώρο, μέσα από την περίπτωση μελέτης των θεσσαλικών πόλεων, παράλληλα με τη διερεύνηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών που εμφανίζει εκεί ο προαστιακός χώρος, καθώς και την τυπολογική ανάλυση της προαστιακής κατοικίας. Η διατριβή απαρτίζεται από δύο τμήματα, στο πρώτο εκ των οποίων γίνεται η συζήτηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, ενώ στο δεύτερο τμήμα μελετάται η περίπτωση του θεσσαλικού χώρου, μέσω της οποίας διεξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για την ανάπτυξη του φαινομένου στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Ειδικότερα, αρχικά γίνεται η βιβλιογραφική επισκόπηση του φαινομένου και η σύντομη αναφορά της ιστορικής εξέλιξης αυτού ανά την υφήλιο. Ακολουθεί η διερεύνηση της σχέσης προαστιοποίησης και αστικής ανάπτυξης, καθώς και η παρουσίαση σύγχρονων πολεοδομικών φαινομένων που σχετίζονται με την επέκταση των αστικών κέντρων. Το πρώτο τμήμα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των πολιτικών που αφορούν την ανάπτυξη του δομημ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present doctorate discusses the subject of suburbanization in Greek regions, through the case study of cities in Thessaly, along with the research of suburban space morphological features, as well as the analysis of suburban house typology. The research is consisted of two parts: the discussion of international bibliography takes place in the first one, while the second part deals with the case study of Thessaly. Particularly, the bibliographic survey of the suburbanization phenomenon and its historical evolution throughout the world perform in the beginning. A research- in short terms, follows between the matters of urban growth and suburbanization, as well as the presentation of contemporary planning issues that are pertained with cities expansion. The first part is completed with the discussion of policies associated with urban growth- and consequently with suburbanization, that are adopted in European and Greek regions. Focusing on the case study of Thessaly, in the second part ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22213
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22213
ND
22213
Συγγραφέας
Τριανταφυλλίδη, Μαρία (Πατρώνυμο: Ι.)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Οικονόμου Δημήτρης
Λαλένης Κωνσταντίνος
Μπουρδάκης Βασίλης
Γούσιος Δημήτρης
Ντυκέν Μαρί - Νοέλ
Δέφνερ Αλέξιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Μαθηματικοί δείκτες; Μεταβολή πληθυσμού; Μεταβολή πυκνότητας; Πόλεις; Προαστιοποίηση; Τυπολογία κατοικίας; Μορφολογία χώρου; Θεσσαλία; Βόλος; Λάρισα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
364 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)