Μελέτη της ικανότητας του τροποποιημένου ζεόλιθου ως μέσο απορρύπανσης υδάτων άρδευσης

Περίληψη

Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν ορισμένες συνθήκες οι οποίες επιδρούν στην προσρόφηση Β και Ρ σε επιφανειακά τροποποιημένο φυσικό ζεόλιθο (κλινοπτιλόλιθο), με δεκαέξυλο- τριμεθυλο- αμμώνιοβρωμίδιο (C19H42BrN ή HDTMA-Br), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως μέσο απορρύπανσης υδάτων άρδευσης και υδατικών συστημάτων. Συγκεκριμένα μελετήθηκε: α) η επίδραση της έκπλυσης του ζεόλιθου με HCl πριν την τροποποίησή του και β) η επίδραση της αύξησης του pH, στην προσρόφηση Β από τον ζεόλιθο. Στη συνέχεια μελετήθηκε: γ) η επίδραση του λόγου «εξωτερικό διάλυμα / προσροφητικό μέσο», δ) η επίδραση του χρόνου εξισορρόπησης, ε) η επίδραση της θερμοκρασίας, στ) η επίδραση του pH και ζ) η επίδραση της παρουσίας NO3-, στην προσρόφηση Ρ στον ζεόλιθο. Τέλος διερευνήθηκε: η) ο ρυθμός απελευθέρωσης του Ρ από τον ζεόλιθο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο τροποποιημένος φυσικός ζεόλιθος έχει την ικανότητα να προσροφά Β, η οποία μειώθηκε, όταν προηγήθηκε η έκπλυση με HCl και αυξήθηκε όταν προηγήθηκε η έκπλυση με HCl και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of the present work was the study of some conditions affecting B and P sorption on natural zeolite (clinoptilolite) after it’s surface modification, using long-chain cationic surfactant (hexadecyl-trimethyl-ammonium-bromide - C19H42Br) in order to be used as an effective sorbent in waters rich in the above anions. For Boron sorption on modified zeolite, the effect of: a) leaching the zeolite with HCl, 1 Μ before its surface modification, and b) pH increase, were studied. For Phosphorus sorption on surfactant-modified natural zeolite, Athe effect of: c) «external solution / sorbent» ratio, d) equilibration time, c) temperature, d) pH and e) competition of phosphate anions with nitrates anions, were studied. Finally, it was studied e) the rate of P release from modified zeolite. In B experiments, tt was found that the surfactant-modified zeolite has a capacity to sorb B, and this capacity decreased with HCl leaching and increased with HCl leaching and pH adjustment at the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/20679
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/20679
ND
20679
Εναλλακτικός τίτλος
The study of the surfactant modified zeolite ‘s ability as an effective method of cleaning polluted irrigation waters
Συγγραφέας
Διονυσίου, Ουρανία-Νίνα (Πατρώνυμο: Σ.)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονική
Εξεταστική επιτροπή
Μισοπολινός Νικόλαος
Κεραμίδας Βησσαρίωνας
Ζαλίδης Γεώργιος
Χαϊντούτη Κωνσταντίνα
Δημήρκου Ανθούλα
Ματσή Θεοδώρα
Αντωνιάδης Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Τροποποιημένος ζεόλιθος; Προσρόφηση; Εκρόφηση; Φώσφορος; Βόριο; Αρδευτικό νερό
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiii, 92 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)