Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των λυμάτων χοιροστασίου με την προσθήκη ζεόλιθου για παραγωγή βιοαερίου στο θερμόφιλο εύρος

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση της προσθήκης διαφορετικών ποσοτήτων φυσικού ζεόλιθου στην αναερόβια αποικοδόμηση των λυμάτων χοιροστασίου. Ειδικότερα εξετάστηκε η επίδραση της προσθήκης ζεόλιθου στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των λυμάτων (μεγαλύτερη ποσότητα μεθανίου, απόδοση της ενέργειας σε σύντομο χρονικό διάστημα). Επιπλέον ερευνήθηκε η επίπτωση που είχε η εισαγωγή του ζεόλιθου στη μείωση της στερεάς ουσίας, στη μείωση των πτητικών στερεών και στη μείωση του BOD5 (περιβαλλοντικοί παράγοντες). Έγιναν 2 προκαταρτικές μετρήσεις, οι οποίες αποτέλεσαν τον οδηγό για τον σχεδιασμό του κυρίως πειράματος. Η χρονική διάρκεια κάθε προκαταρτικής μέτρησης διήρκησε 30 ημέρες. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα των προμετρήσεων καθόρισαν τις ποσότητες του ζεόλιθου που χρησιμοποιήθηκαν στον κυρίως πειραματισμό καθώς και τη χρονική διάρκεια κάθε επανάληψης. Οι δόσεις ζεόλιθου που χρησιμοποιήθηκαν στον κυρίως πειραματισμό ήταν 0, 4, 8, 12 g ζεόλιθου / l λυμάτων. Ο κυρίως πειραματισμός πε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The effect of the natural zeolites on anaerobic decomposition of swine waste was investigated. Especially the effect of the addition of zeolite, on different amounts, on the increase of energy yield of waste (more methane production in shorter the attribution of the energy in short time) was examined. On top of this, the impact of the addition of zeolite on the reduction of total solids as well as on the reduction of volatile solids and on BOD5 (environmental factors) was, also, investigated. Two preliminary measurements were conducted in order to be used for the design of the main experiment. The duration of each preliminary measurement was 30 days. The results of the above measurements were used as guides for both: a) the amounts of zeolite which were used in the main experiment, and b) the duration of each replication. The doses of zeolite which decided for the main experiment were 0, 4, 8, 12 g zeolite / l waste. The main experiment included 5 replications in time. The duration of ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18977
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18977
ND
18977
Εναλλακτικός τίτλος
The increase of energy yield with the addition of zeolite in swine waste for the thermophilic production of biogas
Συγγραφέας
Κωτσόπουλος, Θωμάς (Πατρώνυμο: Ανδρέας)
Ημερομηνία
2005
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονική
Εξεταστική επιτροπή
Μαρτζόπουλος Γεράσιμος
Ντότας Δημήτριος
Καραμανλής Ξάνθιππος
Νικήτα-Μαρτζοπούλου Χρυσούλα
Γεωργακάκης Δημήτριος
Γέμτος Θεοφάνης
Παπαδάκης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Περιβαλλοντική Μηχανική
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής
Λέξεις-κλειδιά
Βιοαέριο; Μεθάνιο; Λύματα, Ζωϊκά; Χοίροι; Ενέργεια; Αναερόβια; Θερμόφιλοι; Ζεόλιθος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
222 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)