Διερεύνηση βιομαρτύρων ρύπανσης στο μύδι mytilus galloprovincialis: μελέτες στο πεδίο (Θερμαϊκός - Στρυμονικός κόλπος) και στο εργαστήριο μετά από έκθεση σε ρύπους

Περίληψη

Η χρήση μυδιών για την εκτίμηση της θαλάσσιας ρύπανσης έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία κατά τα τελευταία χρόνια. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν μύδια M. galloprovincialis για τη σύγκριση της αξιοπιστίας διάφορων βιομαρτύρων ρύπανσης έπειτα από μια σειρά ερευνών στο πεδίο (κλειστό θαλάσσιο σύστημα του Θερμαϊκού και Στρυμονικού Κόλπου) και στο εργαστήριο. Οι βιομάρτυρες που εφαρμόσθηκαν αποτελούν εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης των επιπτώσεων της ρύπανσης, με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται πολλοί μαζί και ο καθένας δίνει μια καινούρια πληροφορία. Συγκεκριμένα, σε μύδια που συλλέχθηκαν από πέντε περιοχές του Θερμαϊκού κόλπου και μία περιοχή του Στρυμονικού κόλπου (σταθμός ελέγχου) εφαρμόσθηκαν οι βιομάρτυρες «σταθερότητα της λυσοσωμικής μεμβράνης», που εξετάζει σε κρυοτομές του πεπτικού αδένα το βαθμό αποδιοργάνωσης της μεμβράνης των λυσοσωμάτων λόγω ρύπανσης, «κατακράτηση της χρωστικής ουδέτερο ερυθρό» που και αυτή εξετάζει τη διαπερατότητα της λυσοσωμικής μεμβράνης των αιμο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The use of mussels in monitoring programs as pollution bioindicators is of major importance world wide. In the present study a multiple biomarker comparison was examined in a field study in mussels M. galloprovincialis from Thermaikos and Strymonikos Gulf, as well as after laboratory exposure. The biomarkers under examination represent early warning tools in biomonitoring programmes, as far as they are applied together with other biomarkers and each of them provides different information. In particular, mussels M. galloprovincialis were collected from five stations along Thermaikos Gulf and one station in Strymonikos Gulf (reference area) and the following biomarkers were applied: “lysosomal membrane stability test” which examines the alteration or disruption of the lysosomal membrane function caused by exposure to pollutants, “neutral red retention assay” which determines the lysosomal stability in haemocytes and their viability after pretreatment with the cationic due neutral red, de ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/19963
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/19963
ND
19963
Εναλλακτικός τίτλος
Pollution biomarker examination in mussel Mytilus galloprovincialis: field (Thermaikos – Strymonikos Gulf) and laboratory studies after exposure to pollutants
Συγγραφέας
Κουκουζίκα, Νικολέτα (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Δημητριάδης Βασίλειος
Λαζαρίδου Μαρία
Λουμπουρδής Νικόλαος
Σκούρας Ζαχαρίας
Καλογιάννη-Δημητριάδη Μάρθα
Χιντήρογλου Χαρίτων
Μιχαηλίδης Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Βιομάρτυρες; Βιοπαρακολούθηση; Λυσοσώματα; Λιπίδια; Πυρηνικές ανωμαλίες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
207 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)