Εμπειρική διερεύνηση της διαχείρισης των στοιχείων του κεφαλαίου κίνησης στην Ελλάδα

Περίληψη

Η πραγματική αξία της επιχείρησης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις πολιτικές που αναφέρονται στη λειτουργία της επιχείρησης σε βραχυχρόνιο ορίζοντα δηλαδή στην διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και των στοιχείων του. Η γνώση των προσδιοριστικών παραγόντων του επιπέδου των ρευστών διαθεσίμων, των εισπρακτέων λογαριασμών, των αποθεμάτων και των πληρωτέων λογαριασμών που μπορεί να συνεισφέρει στην ορθή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. Στη παρούσα διατριβή γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού των παραγόντων που βοηθούν στην ερμηνεία της συμπεριφοράς των στοιχείων του κεφαλαίου κίνησης. Η εμπειρική ανάλυση διεξάγεται βάσει δείγματος που περιλαμβάνει 492 ελληνικές επιχειρήσεις λιανικής για το χρονικό διάστημα 2000-2005. Χρησιμοποιώντας μεθόδους ανάλυσης για διαστρωματικά στοιχεία χρονολογικών σειρών (panel data) βρίσκουμε ότι η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων σχετίζεται αρνητικά με το μικτό περιθώριο κέρδους, θετικά με το βαθμό έντασης επενδύσεων σε πάγια στοιχεία και θετικά με το λόγο των π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The real value of the firm is based on short term financial decisions which implement capital projects through management of current assets and current liabilities. Understanding the determinants affect cash holdings policy, credit policy, inventory policy or payables policy decisions is of great importance in optimal working capital management. In this thesis we try to identify the factors that determine the working capital components’ behavior. The empirical research conducts with a sample of financial data for 492 Greek Retail firms for the years 2000-2005. Having used panel data methods we find that inventory turnover ratio is negatively correlated with gross margin, positively correlated with capital intensity and positively correlated with the ratio of actual to anticipated sales. The analysis of the determinants of corporate liquid reserves supports the pecking order theory for cash holdings. We also find that the relation between the length of the cash conversion cycle and the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/19729
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/19729
ND
19729
Εναλλακτικός τίτλος
An empirical analysis of the management of woriking capital's components. Evidence from Greece
Συγγραφέας
Κόλιας, Γεώργιος του Δ.
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Εξεταστική επιτροπή
Φίλιος Βασίλειος
Δημέλη Σοφία
Χαλικιάς Ιωάννης
Παπαχρήστου Σωτήριος
Συριόπουλος Κωνσταντίνος
Γεωργόπουλος Αντώνιος
Φωτόπουλος Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Κεφάλαιο κίνησης; Ταμειακός κύκλος; Επιχειρήσεις λιανικής; Συνδιασμός διαστρωματικών δεδομένων και στοιχείων χρονολογικών σειρών; Ελλάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
213 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)