Μελέτη της επίδρασης γνωστικών μεταβλητών στην κατανόηση της δομής της ύλης και των αλλαγών της από μαθητές γυμνασίου

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή αποτελεί μια ερευνητική μελέτη για την επίδραση τριών γνωστικών μεταβλητών στην κατανόηση της Σωματιδιακής Δομής και των Αλλαγών Κατάστασης της Ύλης (ΣΔΑΚΥ). Οι τρείς γνωστικές μεταβλητές είναι: η τυπική συλλογιστική (FR), η εξάρτηση/ανεξαρτησία από το πεδίο (FDI) και η συγκλίνουσα/ αποκλίνουσα σκέψη (CD). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 329 μαθητών Γ΄ γυμνασίου του νομού Φθιώτιδας, στη Στερεά Ελλάδα. Γενικά, η διατριβή έχει δύο βασικά μέρη. Στο πρώτο μέρος της, ως ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν οι τρείς γνωστικές μεταβλητές καθώς και άλλες που αντιστοιχούν στην κατανόηση της σωματιδιακής δομής της ύλης. Ως εξαρτημένες χρησιμοποιήθηκαν μεταβλητές που αντιστοιχούν είτε στην κατανόηση της σωματιδιακής δομής της ύλης, είτε στην κατανόηση των αλλαγών κατάστασης, είτε στη συνολική κατανόηση της ΣΔΑΚΥ. Για τον έλεγχο των επιδράσεων εφαρμόστηκαν στατιστικές μέθοδοι όπως: εύρεση των συντελεστών συσχέτισης Pearson, βηματική γραμμική πολλαπλή παλινδρόμηση, A ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This is a research study investigating the effect of three cognitive variables on students’ understanding of the particulate nature of matter and its changes of state. The three cognitive variables are the following: formal reasoning (FR), field dependence/independence (FDI) and convergent/divergent thinking (CD). The study was conducted with the participation of 329 ninth-grade junior high school Greek pupils in the prefecture of Fthiotida, in central Greece. In the first part of the study, the three cognitive variables as well as other variables assessing understanding of the particulate nature of matter were used as independent variables, while variables assessing understanding of the particulate nature of matter and understanding of the changes of state were used as dependent ones. Pearson correlation coefficients were calculated and a number of stepwise linear regression analyses, ANOVA and ANCOVA were performed to investigate the effects. By means of the above, the following were ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/19608
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/19608
ND
19608
Εναλλακτικός τίτλος
A study of the effect of cognitive variables on junior high school students’ understanding of the particulate nature of matter and its changes of state
Συγγραφέας
Τσιτσιπής, Γεώργιος του Δημήτριος
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Παπαγεωργίου Γεώργιος
Μίχας Παύλος
Σακονίδης Χαράλαμπος
Καριώτογλου Πέτρος
Σακκά Δέσποινα
Δραμαλίδης Αχιλλέας
Μακρής Νικόλαος
Λέξεις-κλειδιά
Σωματιδιακή δομή και αλλαγές κατάστασης της ύλης; Τυπική συλλογιστική; Γνωστικά στυλ; Εξάρτηση / ανεξαρτησία πεδίου; Συγκλίνουσα / αποκλίνουσα σκέψη; Παρανοήσεις; Λογιστική παλινδρόμηση; Κύριες συνιστώσες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
196 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)