Σύνθεση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση νέων νανοδομημένων καταλυτικών υλικών για διεργασίες μείωσης των οξειδίων του αζώτου από απαέρια βιομηχανικών μονάδων

Περίληψη

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής μελετήθηκε η σύνθεση, ο χαρακτηρισμός και η αξιολόγηση νέων νανοδομημένων υλικών ως (α) καταλυτικά πρόσθετα για την in situ αναγωγή των οξειδίων του αζώτου που παράγονται κατά την καύση του κωκ στον αναγεννητή μονάδων καταλυτικής πυρόλυσης (FCC), και (β) καταλύτες για την διάσπαση/αναγωγή του υποξειδίου του αζώτου (Ν₂Ο) από τα απαέρια βιομηχανικών διεργασιών, και κυρίως διεργασιών καύσης. Στην διεργασία της in situ αναγωγής των οξειδίων του αζώτου στον αναγεννητή μονάδων FCC δόθηκε έμφαση στην μελέτη της επίδρασης του τύπου του υποστρώματος του καταλυτικού προσθέτου και της νανοδομής του στην ικανότητα των νέων προσθέτων να ανάγουν το ΝΟ και ταυτόχρονα να οξειδώνουν το επίσης παραγόμενο CO. Ως ενεργά μέταλλα χρησιμοποιήθηκαν ο χαλκός (Cu), το δημήτριο (Ce) και το ρόδιο (Rh) μόνα τους ή σε διάφορους συνδυασμούς. Στην διεργασία της διάσπασης του υποξειδίου του αζώτου (Ν₂Ο), έμφαση δόθηκε στην σύνθεση μεταλλικών νανοσωματιδίων Ru με πολύ μικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The synthesis, characterization and evaluation of new nanostructured materials (a) as catalytic additives for the in situ reduction of nitrogen oxides that are produced during the burning of the coke in the regenerator of Fluid Catalytic Cracking (FCC) units and (b) as catalysts for the decomposition/reduction of nitrous oxide (N₂O) from the flue gases of industrial units, mainly from combustion processes, are the main objectives of the present Thesis. With regard to the first process emphasis was given in the effect of the type of the support and its nanostructure on the ability of the catalytic additives to reduce NO and at the same time to oxidize CO that is also produced during the burning of the coke in the regenerator of FCC units. Copper (Cu), Cerium (Ce) and Rhodium (Rh) were used as the active metals alone or in various combinations with each other. As far as the second process is concerned, emphasis was given on the synthesis of catalysts with Ru nanoparticles of very small s ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/19331
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/19331
ND
19331
Εναλλακτικός τίτλος
Synthesis, characterization and evaluation of new nanosynthesized catalytic materials for the reduction of nitrogen oxides from industrial flue gases
Συγγραφέας
Κομβόκης, Βασίλειος του Γ.
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Τομέας Τεχνολογιών. Εργαστήριο Πετροχημικής Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Βασάλος Ιάκωβος
Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος
Λάππας Άγγελος
Στουκίδης Μιχαήλ
Κυριάκου Γεώργιος
Μαρνέλλος Γεώργιος
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Οξείδια του αζώτου; Νανοδομημένοι καταλύτες; Νανοσωματίδια μετάλλων; Ζεόλιθοι; Καταλυτική αναγωγή; Καταλυτική διάσπαση; Απαέρια βιομηχανικών διεργασιών; Μονάδα καταλυτικής πυρόλυσης ρευστοστερεάς κλίνης; Αναγέννηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xvi, 280 παραρτήματα, εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)