Η πολιτική κατάρρευση του Βυζαντίου στην Ανατολή: το ανατολικό σύνορο και η κεντρική Μικρά Ασία κατά το β' ήμισυ του 11ου αι.

Περίληψη

Ερευνητικό αντικείμενο της διατριβής αποτελεί η διοικητική και στρατιωτική οργάνωση και η κατάρρευση των ανατολικότερων περιοχών της Βυζαντινής αυτοκρατορίας κατά το β' ήμισυ του 11ου αι. Η μελέτη εξετάζει την βυζαντινή επέκταση στις αρμενικές και συριακές περιφέρειες, την οργάνωση των συγκεκριμένων περιοχών, την εγκατάσταση συμπαγών αρμενικών πληθυσμών στην κεντρική Μικρά Ασία και στις επιπτώσεις της. Επίσης, αναλύει διεξοδικά τις τουρκικές επιθέσεις στις συνοριακές περιοχές, τις μετέπειτα τουρκικές διεισδύσεις στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, την μάχη του Μαντζικέρτ και την χαοτική περίοδο που επακολούθησε με τα συνεχή κινήματα, τις ενδοβυζαντινές συγκρούσεις, την ισχυροποίηση του αρμενικού παράγοντα και την προοδευτική διάλυση των διοικητικών δομών της αυτοκρατορίας στις συγκεκριμένες περιφέρειες και την τελική κατάρρευση της βυζαντινής κυριαρχίας σε κάθε περιοχή ξεχωριστά. Η αξιοποίηση του υπάρχοντος σφραγιστικού υλικού, των πληροφοριών, των αφηγηματικών πηγών, των διαφόρων εγγράφων ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The research subject of the Phd thesis is the administrative and military organisation and collapse of the eastern provinces of the Byzantine Empire during the second half of the 11th century. The dissertation also examines the byzantine advance in the East and the annexation of the armenian and syriac areas, the organisation of these provinces, the settlement of armenian populations in the central Asia Minor and its repercussions. Also it analyses extensively the turkish attacks on the frontier zones, the later turkish penetrations to the interior of Asia Minor, the battle of Mantzikert and the chaotic period that followed with the many resurrections, the constant inside byzantine struggles, the strengthening of the armenian factor and the permanent settlement of the Turks in the imperial areas. Finally, it describes the gradual destruction of the byzantine sovereignty in every area separately. The using of the knowing sfragistic data, the informations of the narrative sources, the va ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/19246
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/19246
ND
19246
Εναλλακτικός τίτλος
The political collapse of Byzantium in the East: the eastern frontier and central Asia Minor during the second half of the 11th century
Συγγραφέας
Λεβενιώτης, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Αρχαίας, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας
Εξεταστική επιτροπή
Κορρές Θεόδωρος
Κόλιας Ταξιάρχης
Κορδώνης Μιχαήλ
Σαββίδης Αλέξιος
Κατσώνη Πολύμνια
Μισίου Διονυσία
Λεοντιάδης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Τούρκοι; Αρμένιοι; Δουκάτο; Καπετανάτο; Θέμα; Κατάρρευση; Χαλκηδόνιοι; Μικρά Ασία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
603 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)