Συμπεριφορά των ζιζανιοκτόνων atrazine και metolachlor και των μεταβολιτών τους στο έδαφος

Περίληψη

Η συστηματική ανίχνευση υπολειμμάτων των ζιζανιοκτόνων atrazine και metolachlor και σημαντικών προϊόντων αποδόμησής τους στα υπόγεια νερά της Κοιλάδας του Άρδα, στο Βόρειο Τμήμα του Ν. Έβρου, αποτέλεσε το έναυσμα της έρευνας για την εις βάθος διερεύνηση του/των μηχανισμού/ων έκπλυσης που επικρατούν στην περιοχή και ευνοούν την ταχεία μετακίνηση των ανωτέρω ουσιών προς τα βαθιά υδροφόρα στρώματα. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν οι σημαντικότερες παράμετροι που επηρεάζουν το φαινόμενο της έκπλυσης των γεωργικών φαρμάκων υπό συνθήκες εργαστηρίου, προσομοιάζοντας όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα τη συνήθη γεωργική πρακτική, αλλά και συνθήκες αγρού και in situ πειραματισμό για τη σαφέστερη περιγραφή του φαινομένου και διασάφηση του μηχανισμού έκπλυσης φαρμάκων προς τα υπόγεια υδροφόρα της περιοχής. Στην υπό μελέτη περιοχή επιλέχθηκαν τρεις πειραματικοί αγροί, ευρισκόμενοι εκατέρωθεν του ποταμού Αρδα, και οι οποίοι καλλιεργούνταν με αραβόσιτο καθ΄ όλη την πειραματική περίοδο (1999-2003) υπό συνθήκ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The unequivocal presence of residues of atrazine and metolachlor in groundwater of the Ardas Valley in the North area of the Evros county, Greece, where corn was cultivated for the last 20-25 years as opposed to other areas of Greece where corn was also grown and the same pesticides were used as heavily as in the Ardas Valley, however, pesticide detections in ground water were rarely found, justified the scientific need to further investigate the conditions and mechanisms responsible for the presence of these compounds in groundwater. Thus an extensive research program was initiated in 1999 to explore and acquire knowledge about the fundamental mechanisms and processes affecting the mobility and bioavailability of pesticides in soils of the studied area and develop a protocol of agricultural practice supporting the safe use of these pesticides in the Ardas valley. For this purpose three experimental fields were established in the area, namely Keramos, Rizia and Plati, where corn was gr ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/19028
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/19028
ND
19028
Εναλλακτικός τίτλος
Fate of herbicides atrazine and metolachlor and their metabolites in soil
Συγγραφέας
Βρύζας, Ζήσης (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2005
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωπονίας. Τομέας Φυτοπροστασίας
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδοπούλου-Μουρκίδου Ευθυμία
Σούλιος Γεώργιος
Προδρόμου Κωνσταντίνος
Ελευθεροχωρινός Ηλίας
Τζανετάκης Νικόλαος
Μενγκίσογλου-Σπυρούδη Ουρανία
Βασιλείου Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Προσρόφηση; Υπολειματικότητα; Έκπλυση; Γεωργικά φάρμακα; Μεταβολιτές; Επιλεκτική ροή; Ρύπανση; Υπόγεια νερά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
272 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)