Εφαρμογή πολυκριτηριακής ανάλυσης για την οικονομική θεώρηση του νερού στη γεωργία, στο πλαίσιο της αειφορικής διαχείρισης των υδατικών πόρων

Περίληψη

Η μη ορθολογική χρήση του νερού στη γεωργία δημιουργεί συχνά σοβαρά προβλήματα ποιοτικής και, κυρίως, ποσοτικής υποβάθμισης των υδατικών πόρων. Η αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων πρέπει να γίνεται, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας. Για το λόγο αυτό, οποιοδήποτε νέο μέτρο, που αποσκοπεί στην προστασία των υδατικών πόρων από τις γεωργικές δραστηριότητες, πρέπει ταυτόχρονα να λαμβάνει υπόψη του την αγροτική ανάπτυξη και την ευημερία των γεωργών. Η λήψη οικονομικών μέτρων και ειδικότερα, η τιμολόγηση του αρδευτικού νερού μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση, οδηγώντας το γεωργό σε πιο ορθολογική και πιο αποτελεσματική χρήση του νερού. Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο να συμβάλει στο σχετικό προβληματισμό μέσω της αποτίμησης της υφιστάμενης παραγωγικής αξίας του αρδευτικού νερού και της εκτίμησης των δυνητικών επιπτώσεων από διάφορα σενάρια τιμολόγησής του. Με τη βοήθεια των τεχνικών της πολυκριτηριακής ανάλυσης επιχειρείται επίσης η δημι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The irrational use of water in agriculture is often responsible for several problems concerning the pollution or depletion of water resources. These problems must be confronted according to the principles of sustainability. Therefore, specific policy measures should be designed so as to protect water resources from harmful agricultural activities, mitigating at the same time their potential impact on agricultural development and on farmers’ welfare. The application of economic measures, such as irrigation water pricing, may be conducive to this policy direction, by rationalizing farmers’ behavior towards water consumption. However, special attention should be paid on the final outcome of these measures, both in terms of socioeconomic and environmental effects. This thesis attempts to contribute to the above-mentioned problem by evaluating the added value of irrigation water on farmers’ revenues and by estimating the potential consequences of different water pricing scenarios. Moreover, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18948
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18948
ND
18948
Εναλλακτικός τίτλος
A multicriteria analysis application to the economic theory of water in agriculture, within the framework of sustainable management of water resources
Συγγραφέας
Λατινόπουλος, Διονύσιος (Πατρώνυμο: Περικλής)
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Μυλόπουλος Ιωάννης
Τολίκας Δημήτρης
Ψυχουδάκης Ασημάκης
Γκανούλης Ιάκωβος
Κατσιφαράκης Κώστας
Γιαννόπουλος Σταύρος
Θεοδοσίου Νίκος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Αειφορική διαχείριση υδατικών πόρων; Οικονομική θεώρηση νερού; Πολυκριτηριακή ανάλυση; Καμπύλη ζήτησης αγροτικού νερού; Κατανομή υδατικών πόρων; Κατανομή εδαφικών πόρων; Λήψη αποφάσεων; Δείκτες αειφορίας; Χωρική ανάλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
326 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)