Σημασιολογικός ιστός και ποιότητα μεταδεδομένων: προσαρμοσμένη εκτίμηση πληρότητας για τη διαχείριση πολυμεσικών διαδικτυακών πόρων

Περίληψη

Ο Σημασιολογικός Ιστός, στο βασικότερο επίπεδο του, αποτελεί μία συλλογή από συνοπτικές πληροφορίες για τις διακινούμενες στον Παγκόσμιο Ιστό πληροφορίες, που ονομάζονται μεταδεδομένα. Η διατριβή αυτή μελετά, τόσο σε θεωρητικό, όσο και πρακτικό επίπεδο, το θέμα της ποιότητας των μεταδεδομένων διαδικτυακών πόρων. Προσεγγίζοντας το, θεωρητικά, προτείνει ένα νέο εννοιολογικό πλαίσιο εκτίμησης της, που αξιοποιεί κατάλληλα προσαρμοσμένες οντότητες από τη δικανική διαδικασία στο χώρο των δικαστηρίων, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί και καταξιωθεί ως θεμελιώδεις έννοιες καθολικής αποδοχής. Από την αντιστοίχιση μεταξύ των δύο χώρων, δικαστηρίων και μεταδεδομένων, προκύπτει μια αποτελεσματική μέθοδος εκτίμησης της ποιότητας μεταδεδομένων, που αξιοποιεί τις σχέσεις ανάμεσα στους περιγραφόμενους πόρους και παρέχει ένα ισχυρό εργαλείο διενέργειας ποιοτικού ελέγχου. Επιπλέον, η διατριβή εισάγει ένα καινοτόμο σύστημα μέτρησης της πληρότητας μεταδεδομένων, που βασίζεται στον ορισμό της έννοιας της πληρό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Semantic Web, at its ground level, consists of a collection of concise information that describes the World Wide Web information, called metadata: This dissertation studies, both at a theoretical and the practical level, the issue of the quality of metadata of Internet resources. Approaching the subject, theoretically, it proposes a new conceptual assessment framework that utilizes appropriately adjusted entities found in judicial processes in a court of law, which have been broadly accepted as fundamental concepts in the civilized world. By directly mapping entities and concepts between the two domains, the domain of a court of law and the domain of metadata, we come up with an effective method of assessing metadata quality that exploits relations between the resources described by the metadata and provides a powerful tool to conduct metadata quality control. Furthermore, the dissertation introduces an innovative metric system for the measurement of metadata completeness, based on the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18655
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18655
ND
18655
Εναλλακτικός τίτλος
Semantic web and metadata quality: customized completeness assessment for the management of multimedia internet resources
Συγγραφέας
Μαργαριτόπουλος, Θωμάς (Πατρώνυμο: Ε.)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Μανιτσάρης Αθανάσιος
Μακρίδου-Μπούσιου Δέσποινα
Σατρατζέμη Μαρία
Στεφανίδης Γεώργιος
Ευαγγελίδης Γεώργιος
Μαυρίδης Γιάννης
Ρεφανίδης Γιάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Σημασιολογικός ιστός; Μεταδεδομένα, Ποιότητα - Πληρότητα - Ορθότητα - Σχετικότητα; Μεταδεδομένα, Ιεραρχικά σχήματα; Πληρότητα, Μετρικό σύστημα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
209 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)