Ανάπτυξη συστήματος επιτήρησης της χρήσης των αντιβιοτικών, η στατιστική συσχέτιση της χρήσης με την εξέλιξη της μικροβιακής αντοχής και ανάπτυξη και εφαρμογή καθοδηγούμενης από δεδομένα (evidence based) πολιτικής χρήσης στα γενικά νοσοκομεία της Περιφέρειας Κρήτης

Περίληψη

Μελέτη 1: Η ύπαρξη ενός τυποποιημένου συστήματος επιτήρησης της κατανάλωσης των αντιβιοτικών αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για οποιαδήποτε πολιτική ορθολογικής χρήσης ή ελέγχου της αναγραφής των αντιβιοτικών στα νοσοκομεία. Προς το σκοπό αυτό ανασκοπήθηκε η διεθνής βιβλιογραφία για να αξιολογηθούν οι μέθοδοι, να καθοριστούν οι τάσεις και να οριοθετηθούν οι στόχοι των διεθνών συστημάτων επιτήρησης της χρήσης των αντιβιοτικών στα νοσοκομεία. Τα συμπεράσματα συνοψίζονται ως εξής: Η χρήση των αντιβιοτικών μπορεί να ποσοτικοποιηθεί με ακρίβεια όταν τα δεδομένα συλλέγονται ανά ασθενή, ωστόσο αυτό δεν είναι εφικτό για τα περισσότερα νοσοκομεία. Αντίθετα, η πληθυσμιακού επιπέδου επιτήρηση, βάσει των αρχείων διανομών των φαρμάκων στις κλινικές που είναι διαθέσιμα σε όλα τα νοσοκομειακά φαρμακεία, αποτελεί μια ρεαλιστικότερη εναλλακτική για τη συνεχή και συστηματική παρακολούθηση της χρήσης των αντιβιοτικών. Όταν τα δεδομένα συλλέγονται σε μηνιαία βάση, στρωματοποιούνται ανά ομάδες ομοειδών κλιν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Study 1: A standardized antibiotic surveillance system is an essential requirement of all antibiotic control strategies. To this end, we reviewed the international literature and assessed the methods, trends and targets of international hospital antibiotic surveillance programs. Conclusions are summarized as follows: Antibiotic use can be accurately quantified using patient-level surveillance, though it is not feasible for most hospitals. Instead, population-level surveillance is a more realistic alternative for ongoing and systematic monitoring of antibiotic use. Monitoring of aggregate, ward-supply data on a monthly basis, stratification by patient-care area and analysis by the anatomical therapeutic chemical and defined daily dose (ATC/DDD) system, adjusting for bed-occupancy, provides a clear picture of antibiotic consumption density and time-trends within the hospital. When usage rates are supplemented and interpreted accordingly to changes in hospital resource indicators (number ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15799
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15799
ND
15799
Εναλλακτικός τίτλος
Development of an antibiotic use surveillance system, investigation of the statistical relationship between antibiotic consumption and microbial resistance and implementaation of evidence based antibiotic policies in district general hospitals of Crete
Συγγραφέας
Κριτσωτάκης, Ευάγγελος του Ι.
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Εργαστηριακής Ιατρικής. Εργαστήριο Βακτηριολογίας Παρασιτολογίας Ζωονόσων Τροπικής και Γεωγραφικής Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Γκίκας Αχιλλέας
Τσελέντης Ιωάννης
Σαμώνης Γεώργιος
Γραβάνης Αχιλλέας
Φιλαλήθης Αναστάσιος
Γαλανάκης Εμμανουήλ
Χλουβεράκης Γρηγόριος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Αντιβιοτικά, Επιτήρηση χρήσης; Μικροβιακή αντοχή; Αντιβιοτικά, Πολιτική χρήσης; Εντερόκοκκος, Ανθεκτικός στη βανκομυκίνη; Χρονοσειρές, Ανάλυση; Μοντέλα arima; Μοντέλα γραμμικών συναρτήσεων μεταφοράς; Αντιβιοτικά, Κατανάλωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
172 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)