Αποτελέσματα της ασκούμενης πολιτικής στον τομέα της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας

Περίληψη

Η γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία αποτελεί σημαντικό κλάδο της γεωργίας και γενικότερα της εθνικής οικονομίας της χώρας. Η ασκούμενη αγροτική πολιτική, με έντονα στοιχεία προστασίας και παρεμβατισμού στην αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων, επηρεάζει καθοριστικά τη διάρθρωση και τα τεχνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του κλάδου. Με τη θέσπιση του καθεστώτος της ?υπερεισφοράς? το 1984, γνωστό ως καθεστώς των ποσοστώσεων, αλλά κυρίως με την αναθεώρηση της πολιτικής το 1992, σημειώθηκαν ουσιαστικές αλλαγές στη διάρθρωση και στην οργάνωση του κλάδου της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας. Με την ενδιάμεση αναθεώρηση του 2003 το καθεστώς των ποσοστώσεων γάλακτος διατηρείται, ενώ οι περισσότερες από τις άμεσες ενισχύσεις αντικαθίστανται από ένα καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Τα αποτελέσματα της ασκούμενης πολιτικής στη γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφία αξιολογούνται μέσα από μία εκτεταμένη οικονομική ανάλυση, με την εφαρμογή παραμετρικών και μη παραμετρικών μεθόδων. Με βάση πρωτογενή δεδομένα 165 εκμεταλλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Dairy sector is an important sector of agriculture and national economy in general. The agricultural policy in force, with intense elements of protectionism and interventionism in the dairy market, affects decisively the structure as well as the technical and economic characteristics of the sector. With the establishment of the “superlevy” regime, best known as the milk quota regime and especially after the 1992 policy reform, essential changes have been occurred in the structure and the organization of the dairy sector. With the 2003 reform the milk quota regime remained, while most of the direct payments have been replaced by the single farm payment regime. The results of the policy in force are evaluated through an extensive economic analysis, by applying both parametric and non parametric methods on a sample of 165 dairy farms. Based on primary data the existing structure of the sector is described, indicating the impact of the policy in force after 1992. The impact of the new refo ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15549
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15549
ND
15549
Εναλλακτικός τίτλος
Effects of the common agricultural policy on dairy sector
Συγγραφέας
Θεοδωρίδης, Αλέξανδρος (Πατρώνυμο: Μάξιμος)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονική. Τομέας Αγροτικής Οικονομίας
Εξεταστική επιτροπή
Ψυχουδάκης Ασημάκης
Μαρτίκα-Βακιρτζή Μαρία
Ανανίκας Λουκάς
Καραλάζος Απόστολος
Μάνος Βασίλης
Μπάτζιος Χρήστος
Τσιμπούκας Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Γεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία; Κοινή αγροτική πολιτική; Τεχνική αποτελεσματικότητα; Οικονομικότητα παραγωγής; Στοχαστική ανάλυση ορίων; Περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων; Μαθηματικός προγραμματισμός; Τεχνικοοικονομική ανάλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
204 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)