Μαγνητικές ιδιότητες πολυπυρηνικών και πολυμερών ενώσεων του Co(II)

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή μελετώνται οι μαγνητικές ιδιότητες συμπλοκών του κοβαλτίου(ΙΙ). Αναλύονται οι μαγνητικές επιδεκτικότητες και γίνονται διάφορες προσεγγίσεις για τον αριθμητικό υπολογισμό τους. Ειδικότερα, αναλύονται οι μαγνητικές ιδιότητες των dn μεταλλοϊόντων σε οκταεδρικό κρυσταλλικό πεδίο, με έμφαση στα d7 ιόντα (Co11). Αναλύονται η επίδραση της σύζευξης σπιν-τροχιάς (SO), της αξονικής παραμόρφωσης του οκταεδρικού κρυσταλλικού πεδίου (AD), της τροχιακής συρρίκνωσης (OR) και της αλληλεπίδρασης απεικόνησης (CI) στις μαγνητικές ιδιότητες και την μαγνητική ανισοτροπία των d ιόντων σε οκταεδρικό κρυσταλλικό πεδίο. Επίσης αναλύονται οι αλληλεπιδράσεις ανταλλαγής και υπερανταλλαγής καθώς και η σημασία της ανισοτροπίας ανταλλαγής για τις αλληλεπιδράσεις ανταλλαγής μεταξύ d ιόντων. Συνολικά μελετήθηκε η κρυσταλλική δομή και οι μαγνητικές ιδιότητες 11 συμπλοκών ενώσεων του κοβαλτίου.Οι ενώσεις [Cori2Coni2(pko)4(02CPh)2(OMe)2(]vleOH)2](PF6)2.2MeOH.H20 (1) και [CoII2CoIII2(pko)4(02CMe)2(OM ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis studies the magnetic properties of cobalt complexes. A discussion of the magnetic susceptibilities is made and different approximations, suitable for numerical computation of them, are considered. A discussion of the magnetic properties of dn ions in octahedral crystal fields is made, with an emphasis on d ions (Co ). The effects of spin-orbit coupling (SO), axial distortion of the octahedral crystal field (AD), orbital reduction (OR) and configuration interaction mixing (CI) in the magnetic properties and magnetic anisotropy of d7 ions in octahedral crystal fields is stressed. A discussion of exchange and superexchange interactions is made, and the importance of exchange anisotropy for the exchange interactions between d7 ions is noted. The crystal structure, experimental magnetic data and modeling of magnetic properties are given for 11 compounds.Compounds [CoII2Com2(pko)4(02CPh)2(OMe)2(MeOH)2](PF6)2.2MeOH.H20 (1) and [Con2CoIII2(pko)4(02CMe)2(OMe)2(MeOH)2](PF6)2 (2) are ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/12683
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/12683
ND
12683
Εναλλακτικός τίτλος
Magnetic properties of polynuclear and polymeric Co(II) compounds
Συγγραφέας
Τσόχος, Αλέξανδρος
Ημερομηνία
2001
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Περλεπές Σπυρίδων
Κουτσούκος Πέτρος
Καραϊσκάκης Γεώργιος
Κλουράς Νικόλαος
Μπακαλμπάσης Ευάγγελος
Ζαφειρόπουλος Θεόδωρος
Μάνεση-Ζουπα Ευδοξία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Μαγνήτιση; Μαγνητική επιδεκτικότητα; Εξίσωση van Vleck; Κρυσταλλικό πεδίο; Παραμόρφωση; Τροχιακή συρρίκνωση; Παράγοντας Zeeman; Ιόντα; Σύμπλοκα; Ζεύγος Krammers; Πολυμερή; Μαγνητόμετρο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xiv, 200 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)