Αγγειογραφία του οπίσθιου κρανιακού βόθρου επί φυσιολογικών και παθολογικών καταστάσεων: βάσει : α) 40 ανατομικών παρασκευασμάτων κατόπιν αρτηριακής εγχύσεως δια ζελατινούχου βαρείου και διατομής τη βοήθεια μικροσκοπείου, β) 191 αγγειογραφημάτων και γ) 77 χειρουργικών επεμβάσεων

Περίληψη

Ή αγγειογραφία τοϋ οπισθίου βόθρου σήμερον θεωρείται ή νευροακτινοδιαγνωστική έξέτασις εκλογής διά την άνίχνευσιν των όγκων τοϋ οπισθίου βόθρου . Έκ των ώς άνω 15 περιστατικών έγένετο ακριβής προεγχειρητική διάγνωσις , βάσει τοΰ άγγειογραφήματος μόνον, έπί των 13 · Έκ των 77 δέ περιστατικών της περιόδου Ι971-Ι973 εγένετο 'ακριβής προεγχειρητική διάγνωσις , βάσει τοϋ άγγειογραφήματος , έν συνδιασμώ προς τά εγκεφαλογραφήματα; έπί 74 περιστατικών. Βάσει τοϋ άγγειογραφήματος μόνον, άνευ τοϋ εγκεφαλογραφήματος έγένετο ακριβής διάγνωσις έπί 59 περιπτώσεων. Ούτω αναφαίνεται ή συνεχιζόμενη συμβολή τοϋ εγκεφαλογραφήματος. Πλην όμως ή χρησις του εγκεφαλογραφήματος ολονεν μειοϋται συγχρόνως με τήν βελτίωσιν των διαγνωστικών μας ικανοτήτων εις την έρμηνείαν των άγγειογραφημάτων τοΰ οπισθίου βόθρου. "Αν καί ή έγκεφαλογραφία συνεχίζει νά καταλαμβάνη σημαντικόν ρόλον είς τήν διάγνωσιν όγκων, ò ρόλος αυτός είναι συνήθως συμπληρωματικός. Έπί πλέον δε θεωρούμεν τήν άγγειογραφίαν άπαραίτητον πρώτον βημα, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/7378
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/7378
ND
7378
Συγγραφέας
Γεωργίου, Αίας (Πατρώνυμο: Ελευθέριος)
Ημερομηνία
1974
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Παρεγκεφαλιδική αρτηρία; Παρεγκεφαλιδικές φλέβες; Όγκοι; Οπίσθιος βόθρος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
102 σ., εικ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)