Το ελληνικό ναυτικό κατά την καποδιστριακή περίοδο: τα χρόνια της προσαρμογής

Περίληψη

Ή παρούσα μελέτη αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τά πολιτικά και διοικητικά όργανα πού άπα τό 1828 και έπειτα ανέλαβαν τήν ηγεσία του Ναυτικού. Με τή δημιουργία τών οργάνων αυτών, πού σε μεγάλο βαθμό επανδρώθηκαν με πιστά στον Κυβερνήτη πρόσωπα, γίνεται σαφές ότι οι Κοινότητες τών νησιών αρχίζουν νά απομακρύνονται άπό τή διοίκηση και τον έλεγχο του στόλου.Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οί νέες διατάξεις εσωτερικής λειτουργίας του Ναυτικού. Με τις διατάξεις αυτές υιοθετήθηκαν νέα κριτήρια σταδιοδρομίας, κατοχυρώθηκαν οί βαθμοί, ορίστηκαν μισθολογικές κλίμακες και θεσπίσθηκαν πειθαρχικοί κανονισμοί. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια νά καταδειχτοϋν οί καινοτομίες πού εισήγαγαν οί ρυθμίσεις αυτές, κυρίως σε αντιπαραβολή τους με τις συνήθειες πού ώς τότε επικρατούσαν στα ελληνικά καράβια. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οί πολεμικές επιχειρήσεις του Ναυτικού καθώς και οί προσπάθειες για τήν πάταξη τής πειρατείας. Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται ή διευκ ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/11628
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/11628
ND
11628
Συγγραφέας
Βάρφης, Κώστας (Πατρώνυμο: Α.)
Ημερομηνία
1994
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ναυτικό; Ελλάδα; ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ; 19ος αιώνας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
342 σελ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)