Πλοήγηση στο ΕΑΔΔ ανά "Ίδρυμα" : "Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών"
Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Ή πληκτρολογήστε ένα έτος:

Ταξινόμηση ανά: Σε σειρά: Αποτελέσματα/σελίδα:
ΗμερομηνίαΤίτλοςΣυγγραφέαςΚείμενο Διατριβής
2016Ανάπτυξη φωταυγών αυτοματοποιημένων μεθόδων αναλύσεωςΒασιλείου, Ευστάθιος Γ.
2016Ο ρόλος των υποκειμενικών αντιλήψεων περί εκπαίδευσης ενηλίκων σε σχέση με τη δράση των γεωπόνων γεωργικών εφαρμογώνΠαπασπύρου, Σπυρίδων Κ.
2016Αυθεντικότητα τροφίμων: ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό σπανίων γαιών ως δείκτη γεωγραφικής προέλευσηςΔανέζης, Γεώργιος Π.
2016Ανάπτυξη στρατηγικών για την ποσοτική εκτίμηση της στερεοαπορροής από την υδατική διάβρωση με τη χρήση συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων σε ορεινές υδρολογικές λεκάνεςΕυθυμίου, Νικόλαος Γ.
2016Μελέτη των μικροαρθροπόδων σίτου και ορύζης κατά την καλλιέργεια έως την αποθήκευση στην ΕλλάδαΧιντζόγλου, Γεώργιος
2016Αναπρογραμματισμός του μεταβολισμού του Lotus japonicus σε μεταγραφικό, βιοχημικό και μεταβολομικό επίπεδο κατά τη συμβιωτική αζωτοδέσμευσηΚαλλονιάτη, Χρυσάνθη
2016Αξιολόγηση και βελτίωση ποικιλιών αραβοσίτου για την αειφορική παραγωγή βιοκαυσίμων στην ΕλλάδαΜαριόλης, Νικόλαος
2016Μελέτη επίδρασης βιοϋμενίων τροφιμογενών παθογόνων ως παραγόντων διασταυρούμενης μόλυνσης σε οικιακό περιβάλλονΓκάνα, Ελένη Ν. 
2016Οργανιδιακή λειτουργικότητα και μοριακή διασταυροεπικοινωνία (cross-talk) στη σηματοδότηση της ανάπτυξης του ArabidopsisΤσιτσεκιάν, Ντικράν Χ. 
2016Ανάλυση περιβαλλοντικού κινδύνου από βαρέα μέταλλα γεωγενούς και ανθρωπογενούς προέλευσης σε δύο αντιπροσωπευτικές περιοχές του Ελλαδικού χώρουΜεγαδούκα, Δήμητρα Γ.
2016Επίδραση αμπελουργικών τεχνικών στα συστατικά που διαμορφώνουν τον οργανοληπτικό χαρακτήρα των ερυθρών οίνωνΚυραλέου, Μαρία Σ. 
2016Επιπτώσεις της υπόγειας άρδευσης με αστικά λύματα στη δημόσια υγεία και τις χημικές ιδιότητες του εδάφουςΤσιγκόϊδα, Αφροδίτη Κ.
2016Εφαρμογές της υπέρυθρης φασματοσκοπίας (FT-IR) και της φασματοσκοπίας Raman (FT-Raman) στη μελέτη συστατικών γεωργικών προϊόντων: Η περίπτωση του kenaf, του μελιού και των φύλλων της μουριάςΜπατσούλης, Απόστολος Ν.
2016Μοριακή και βιοχημική ανάλυση του γονιδίου β-γλυκοσιδάση της ολευρωπαΐνης στην ανάπτυξη και άμυνα της ελιάςΚουδουνάς, Κωνσταντίνος Ά. 
2015Ανάπτυξη μεθόδου μέτρησης χρώματος νωπών αγροτικών προϊόντων με ανάλυση ψηφιακών εικόνωνΧατζής, Ελευθέριος Γ.
2015Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ερημοποίηση των γαιώνΚαϊρης, Ορέστης Ε. 
2015Χρήση μοριακών μεθόδων για τον προσδιορισμό και τη διερεύνηση της γενετικής ποικιλομορφίας ειδών της οικογένειας Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata)Ευαγγέλου, Βασιλική Ι. 
2015Αλληλεπιδράσεις της έλλειψης αζώτου και της υδατικής καταπόνησης σε διαφορετικούς γονοτύπους κριθαριού (Hordeum vulgare L.)Σταυρουλάκη, Βασιλική Γ. 
2015Quaternion polynomials and rational rotation minimizing frame curvesΔόσπρα, Πετρούλα Κ.
2015Εφαρμογή αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων σε συμβατικό, βιολογικό και υδροπονικό σύστημα καλλιέργειας νωπού φασολιού (Phaseolus vulgaris L.) και επιπτώσεις της στην παραγωγή, τη βιολογική αζωτοδέσμευση και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίουΚοντοπούλου, Χάρις-Κωνσταντίνα Δ.