Πλοήγηση στο ΕΑΔΔ ανά "Επιστημονικό πεδίο" : Περιβαλλοντική Μηχανική
Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Ή πληκτρολογήστε ένα έτος:
Ταξινόμηση ανά:
Σε σειρά:
Αποτελέσματα/σελίδα:
ΗμερομηνίαΤίτλοςΣυγγραφέαςΚείμενο Διατριβής
2022Τύχη και συμπεριφορά φαρμάκων και νανοσωματιδίων στο υπέδαφοςΦουντούλη, Θεοδοσία Β. 
2022Ανάπτυξη συστήματος προσομοίωσης υδατικών πόρων αγροτικών λεκανών απορροής υπό συνθήκες κλιματικής μεταβλητότητας και αλλαγήςΤζαμπύρας, Ιωάννης Κ. 
2021Ανάλυση κυματικών μετρήσεων πεδίου και αριθμητικές προσομοιώσεις κυματικών συνθηκών στον κόλπο ΧανίωνΜαραβελάκης, Νικόλαος Β.
2021Παραγωγή κυψελωτού μικροσκυροδέματος φυσικής σκλήρυνσης από υπερλεπτομερή παραπροϊόντα της λατομικής βιομηχανίαςΣουλτανά, Αθανασία Κ. 
2021Smart natural lighting systems: development and optimization of light pipes with integrated low energy consumption artificial lighting, managed by smart controlsΒασιλακοπούλου, Konstantina Κ.
2021Indoor air quality assessment through measurements and questionnairesΣακελλάρης, Ιωάννης Α.
2021Προσδιορισμός των υδροδυναμικών διεργασιών της παράκτιας ζώνης με τρισδιάστατη (3D) εφαρμογή του αριθμητικού μοντέλου OpenFOAM και εκτίμηση της αντίστοιχης στερεομεταφοράς με υφιστάμενο αριθμητικό σχήμαΚαζάκης, Ιωάννης Γ.
2021Study on the fate of antimicrobial compounds in Lemna minor constructed wetland systems and investigation of the characteristics of the produced biomassΙατρού, Ευαγγελία Ι.
2021Βελτιστοποίηση των διεργασιών κροκίδωσης, διήθησης και αξιολόγησης της διαχείρισης ιλύος κατά την κατεργασία πόσιμου νερούΚατριβέσης, Φώτιος Κ.
2021Βελτίωση της απόδοσης φωτοβολταϊκών υλικών και διατάξεων, με εφαρμογή στην Αρχιτεκτονική των κτιρίωνΚαράνταγλη, Ελένη Α. 
2021Ολοκληρωμένη αξιοποίηση των αλατούχων υγρών αποβλήτων από μονάδες αφαλάτωσηςΠαναγόπουλος, Αργύρης Ι. 
2021Προσδιορισμός της φυλογενετικής και μεταβολικής ποικιλομορφίας μικροβιακών κοινοτήτων που συμμετέχουν στην αποδόμηση αποβλήτων βιομηχανιών μεταποίησης αγροτικών προϊόντωνΖέρβα, Ιωάννα Α. 
2021Αδρανοποίηση παθογόνων μικροοργανισμών και ιών και απομάκρυνση γονιδίων ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά από λύματα τεχνητών υδροβιότοπωνΚαλιακάτσος, Ανδρέας Ν.
2021Διερεύνηση, ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνικών διαχείρισης της θερμοκρασίας με στόχο την αύξηση του βαθμού απόδοσης και τη βελτίωση του οικολογικού αποτυπώματος των φωτοβολταϊκών συστημάτωνΣαββάκης, Νικόλαος Γ. 
2021Use of geospatial technologies and hydroacoustics of monitoring aquatic ecosystemsΠεριβολιώτη, Τριανταφυλλιά-Μαρία Γ. 
2021Formation of the typology for the evaluation of the sustainability of nearly zero energy portsΣηφάκης, Νικόλαος Γ. 
2021Νέα καταλυτικά και φωτοκαταλυτικά υλικά για αποδόμηση ρύπων στο υδάτινο περιβάλλονΓκρίλλα, Ελένη Ζ. 
2021Μελέτη των αλληλεπιδράσεων αιωρούμενων σωματιδίων και νεφών πάνω από μεγάλα αστικά συσσωματώματα της ΝΑ Ασίας και πάνω από την Ανατολική ΜεσόγειοΣταθόπουλος, Σταύρος Π.
2021Μελέτη των φυσικών μηχανισμών και παραμέτρων στο μικροχώρο αστικού δρόμου με έμφαση την εναλλαγή αερομεταφερόμενων ρυπαντών με το εξωτερικό αστικό ατμοσφαιρικό πεδίοΚαρκούλιας, Βασίλειος Ά. 
2021Εκπομπές και ροές υδραργύρου από παράκτιες περιοχές και η επίδρασή τους στη σύσταση της ατμόσφαιραςΠολύζου, Χριστιάνα Α.