Πλοήγηση στο ΕΑΔΔ ανά "Επιστημονικό πεδίο" : Εκπαίδευση
Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Ή πληκτρολογήστε ένα έτος:
Ταξινόμηση ανά:
Σε σειρά:
Αποτελέσματα/σελίδα:
ΗμερομηνίαΤίτλοςΣυγγραφέαςΚείμενο Διατριβής
2023Executive functions in high ability preschool children: implementation and evaluation of an EFs educational programme with embedded preliteracy activities in a digital contextΡαχανιώτη, Ελένη Κ. 
2023Η κατάρτιση των μαθητών στις δομές της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης: μια κοινωνιολογική προσέγγισηΝικολιδάκης, Συμεών Κ.
2023Εργασιακή επισφάλεια ως αποξενωτική εργασία: η περίπτωση των εκπονητών ακαδημαϊκών εργασιώνΜανάφη, Γεωργία Α.
2023Το γλωσσικό ζήτημα στον ελληνικό τύπο της Κωνσταντινούπολης: ιδεολογικές τάσεις και κοινωνικές διαστάσεις (μέσα 19ου - αρχές 20ου αιώνα)Κουσαρίδης, Κωνσταντίνος Σ.
2023Μέτρηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε προγράμματα παιδαγωγικής κατάρτισης στην Ελλάδα: η περίπτωση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.Αθανασιάδης, Αναστάσιος Κ. 
2023Μελέτη της κατανόησης των επιστημονικών μοντέλων και των διαδικασιών μοντελοποίησης από μαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσηςΚουκιόγλου, Σταύρος Α. 
2023Ο ρόλος της εκπαιδευτικής ηγεσίας στη διαχείριση της πολυπολιτισμικής σύνθεσης του σύγχρονου σχολείου και στη διαμόρφωση πλουραλιστικής εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικήςΚαραδήμου, Μαρία Δ. 
2023Επίλυση και κατασκευή μαθηματικού προβλήματος σε μαθητές δημοτικού: ο ρόλος των διαγραμμάτωνΜπακαλίδου, Άννα Δ. 
2023Πώς καταγράφηκε ο 20ός αιώνας στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας από την χούντα (1967) μέχρι σήμερα (2022): ερμηνευτικά σχήματα, ιδεολογικές κατευθύνσεις και ο μετασχηματισμός τουςΣκυθιώτης, Πέτρος Α.
2023Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και διαχείρισή του μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας: χρήση στατιστικών πακέτων και γεωχωρικών δεδομένων στη Β/θμια ΕκπαίδευσηΡίζου, Ουρανία Δ.
2023Συνεργατική βηματική κατασκευή ψηφιακών ιστοριών από εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς γλώσσας: παιδαγωγικές και γλωσσοδιδακτικές όψειςΝικολοπούλου, Μαρία Γ. 
2023Η μεταφορά των παιδαγωγικών ιδεών στην Ελλάδα μέσω του παιδαγωγικού περιοδικού τύπου και η διαμόρφωση της παιδαγωγικής θεωρίας (1898-1940): το "παράδειγμα" των ξένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτωνΜαρτζιβάνου, Άννα Κ. 
2023Εκπαίδευση μαθητών/-τριων προσφυγικής/μεταναστευτικής προέλευσης χωρίς και με αναπηρία: επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών τάξεων υποδοχής: οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της περιφέρειας ηπείρουΚούκου, Μήνα Χ.
2023Κριτικός γραμματισμός στα μέσα: η περίπτωση της Ελληνικής Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΓρόλλιου, Μαλαματή Γ.
2023Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο στην ελλάδα: κόστος και όφελος από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην α/θμια και β/θμια εκπαίδευσηΚατσέλη, Χρυσάνθη Γ.
2023Αυτοαξιολόγηση του μαθητή και βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευσηΠαπανθύμου, Αναστασία Η.
2023Η συμβολή της φιλοσοφίας των φυσικών επιστημών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην εκπαίδευση ενηλίκωνΤζαμπάζη, Άννα Ζ.
2023Αξιοποίηση μη τυπικών περιβαλλόντων μάθησης για την προσέγγιση θεμάτων έρευνας αιχμής στη διδασκαλία φυσικών επιστημώνΓιαννακουδάκη, Καλλιόπη Ν.
2023Ταυτότητα των εκπαιδευτικών στην περιβαλλοντική εκπαίδευση: μια αφηγηματική διερεύνηση της εμπειρίαςΓρίλλια, Παναγιώτα-Μαρία Δ.
2023Τοπικές κοινότητες, περιβαλλοντικά κινήματα και εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: μελέτη περίπτωσης μικρής κοινότηταςΦωτιάδης, Μιχαήλ Ν.