Συμβολή εις την αξιολόγησιν του ηλεκτρονυσταγμογραφήματος επί διατρήσεως του τυμπανικού υμένος

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής είναι ή μελέτη των παραμέτρων της προκλητής ήλεκτρονυσταγμογραφίκής απαντήσεως διά της λαβυρινθικής δοκιμασίας του εναλλασσομένου ψυχρού καί θερμού αέρος έπί χρονίας διατρήσεως του τυμπανικού ύμένος εις πάσχοντας έκ μονοπλεύρου χρονίας καλοήθους μέσης ώτίτιδος καί φυσιολογικών κατά τά άλλα ατόμων μέ αθικτον τό αίθουσαίον σύστημα. Έπί πλέον γίνεται συγκριτική μελέτη τούτων μετά τών αντιστοίχων παραμέτρων της ήλεκτρονυσταγμογραφικής απαντήσεως, της προκαλούμενης διά της εφαρμογής της αυτής δοκιμασίας εις τό έ'τερον υγιές ους τών πασχόντων καθώς καί εις ομάδα απολύτως φυσιολογικών ατόμων μέ αθικτον τό αίθουσαίον σύστημα καί ακεραίους τους τυμπανικούς υμένας, Ή ομάς τών μαρτύρων αποτελείται άπό 20 φυσιολογικά άτομα ένώ ή ομάς τών πασχόντων άπό 63 άτομα. Τής τελευταίας αυτής ομάδος τών πασχόντων οι 46 πάσχουν άπό μεγάληνδιάτρησιν του τυμπανικού ύμένος ένώ οι 17 άπό μικράν διάτρησιν αύτοΰ. Έκ τών 46 πασχόντων μέ μεγάλην διάτρησιν, οι 37 παρουσιάζουν ύγρόν μέσον ους έκ τή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the thesis is to study the electronystagmographic response parameters following cold and warm air caloric stimulation in patients with perforated ear drum due to unilateral chronic otitis media of tubotympanic type, but been otherwise normal subjects with intact the vestibular system. A comparison also is made between the above mentioned parameters and the parameters of the air caloric electronystagmographic response following stimulation of the normal ear of those patients as well as the parameters of the air caloric induced nystagmus in normal subjects with intact tympanic membrane and normal vestibular system, Twenty normal subjects and 63 patients have been examined. Forty six patients of the otitis media group had large perforation and 17 patients small one, From the 46 patients with large perforation, 37 had moist ear due to mucus lining the middle ear cavity and 9 dry ears. All patients had absence of discharge for at least six months. Electronystagmographic recording ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/7761
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/7761
ND
7761
Συγγραφέας
Κορρές, Σταύρος (Πατρώνυμο: Γ.)
Ημερομηνία
1979
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικής. Κλινική Ωτορινολαρυγγολογική
Εξεταστική επιτροπή
Πανταζόπουλος Π.
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Ηλεκτρονυσταμογραφία; Αιθουσαίος νυσταγμός; Αιθουσαίοι λαβύρινθοι; Διάτρηση τυμπανικού υμένος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
96 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)