Ένα ολιστικό πλαίσιο για κυβερνητικό οικοσύστημα μεγάλων δεδομένων

Περίληψη

Ο δημόσιος τομέας, η επιχειρηματική κοινότητα και η κοινωνία των πολιτών παράγουν δεδομένα που έχουν μεγάλο όγκο, ακρίβεια και ταχύτητα και προέρχονται από διαφορετικές πηγές. Σήμερα, αυτός ο τύπος δεδομένων είναι γνωστός ως big data. Οι δημόσιες διοικήσεις (PA) θεωρούν τα μεγάλα δεδομένα ως το «νέο πετρέλαιο» και υιοθετούν πολιτικές που βασίζονται σε δεδομένα για τη συλλογή, ανάλυση, κοινή χρήση, μόχλευση και προστασία δεδομένων για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, της διαφάνειας, των καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών και της συμμετοχής των πολιτών στη δημόσια πολιτική. Η εμφάνιση του Κυβερνητικού Οικοσυστήματος Μεγάλων Δεδομένων (GBDE) είναι εμφανής από τα παραπάνω. Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το οικοσύστημα, υπάρχει έλλειψη σαφούς ορισμού. ο συνολικός κύκλος ζωής των δεδομένων δεν είναι καλά κατανοητός, οι διάφοροι παράγοντες και οι ρόλοι τους δεν είναι καλά καθορισμένοι και ο αντίκτυπος σε βασικούς τομείς της δημόσιας διοίκησης δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί. Οι οργανισμοί το ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The public sector, business community, and civil society are producing data that are high in volume, veracity, and velocity and come from diverse sources. Today, this type of data is known as big data. Public administrations (PAs) regard big data as the ‘new oil’ and embrace data-driven policies to gather, analyze, share, leverage, and safeguard data to advance good governance, transparency, innovative digital services, and citizen engagement in public policy. The emergence of the Government Big Data Ecosystem (GBDE) is evident from the above. Despite the great interest in this ecosystem, there is a lack of clear definition; the overall data lifecycle is not well understood, the different actors and their roles are not well defined, and the impact in key public administration sectors is not yet assessed. Public sector organizations face a challenging task in managing big data throughout its data lifecycle. An appropriate conceptual framework for data-driven government is missing. Such ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56445
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56445
ND
56445
Εναλλακτικός τίτλος
A holistic framework for government big data ecosystem (“DataGov.eco”)
Συγγραφέας
Σάαχ, Σαϊντ-Ιφτικχάρ-Χουσαϊν (Πατρώνυμο: Σαϊντ-Καράμ-Χουσαϊν-Σάαχ)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Περιστέρας Βασίλειος
Τζώρτζης Χρήστος
Αναγνωστόπουλος Ιωάννης
Ταμπούρης Ευθύμιος
Βαρλάμης Ηρακλής
Κατσαλιάκη Κορίνα
Καλαμπόκης Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική και Τεχνολογίες, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Δεδομένα; Διαχείριση δεδομένων; Κύκλος ζωής δεδομένων; Κυβερνητικό οικοσύστημα μεγάλων δεδομένων; Ηλεκτρονική διακυβέρνηση; Συστηματική βιβλιογραφία; Έρευνα επιστήμης σχεδιασμού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)