Φυτοποικιλότητα στη Δυτική Ροδόπη

Περίληψη

Ο πλούτος της ελληνικής χλωρίδας κέντρισε το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας από πολύ νωρίς. Από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα έως σήμερα, ένας σημαντικός αριθμός Ελλήνων και ξένων βοτανικών δραστηριοποιούνται στην εξερεύνηση και στην έρευνα της ελληνικής χλωρίδας, σημειώνοντας αξιόλογη πρόοδο. Ωστόσο, πολλές περιοχές έχουν παραμείνει ανεξερεύνητες ή έχουν ερευνηθεί ανεπαρκώς.Δεδομένης της απουσίας μιας συστηματικής και ολοκληρωμένης έρευνας και καταγραφής της χλωρίδας της οροσειράς της Δυτικής Ροδόπης, η παρούσα διατριβή συμβάλλει στην πληρέστερη γνώση της.Με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το πεδίο αλλά και τα δείγματα ερμπαρίου που ενσωματώθηκαν σε αυτά, καθώς και τα δεδομένα της βιβλιογραφίας, συντάχθηκε ο χλωριδικός κατάλογος της περιοχής έρευνας που περιλαμβάνει 1.568 taxa από τα οποία τα 316 καταγράφηκαν για πρώτη φορά στην περιοχή. Τα 1.568 taxa που καταγράφηκαν κατανέμονται συνολικά σε 109 οικογένειες και 486 γένη. Οι πολυπληθέστερες σε αριθμό taxa οικογ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The richness of the Greek flora attracted the interest of the scientific community from a very early age. From the last decades of the 19th century until today, a significant number of Greek and foreign botanists have been active in the exploration and study of the Greek flora, making remarkable progress. However, many areas have remained unexplored or have been insufficiently studied.Until now, the region of mountain range of Western Rhodopes in NΕ Greece lacks a systematic study of its flora, a gap filled by the current thesis.An inventory of 1.568 vascular plants is presented, based primary on extensive field work combined with herbarium specimens and published information. 316 new records are included. Τhe total number of taxa recorded belong to 109 families and 486 genera. The most species-rich families of the vascular flora of the study area are Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, Caryophyllaceae, Rosaceae, Lamiaceae.The life-form spectrum shows that hemicryptophytes prevail (52.17%) ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2024)
DOI
10.12681/eadd/52574
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52574
ND
52574
Εναλλακτικός τίτλος
Phytodiversity in W. Rhodopi
Συγγραφέας
Χαραλαμπίδου, Χαραλαμπία του Νικόλαος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομέας Δασικής Παραγωγής, Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής - Γεωβοτανικής
Εξεταστική επιτροπή
Ελευθεριάδου Ελένη
Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος
Τσιριπίδης Ιωάννης
Τσιφτσής Σπυρίδων
Φωτιάδης Γεώργιος
Ξυστράκης Φώτιος
Παναγιωτίδης Σαμψών
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία ➨ Δασολογία
Λέξεις-κλειδιά
Χλωρίδα; Βιοφάσμα; Χωρολογία; Ενδημισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.