Υλικά και αντιδραστήρες για ηλιοθερμοχημικές διεργασίες

Περίληψη

Η αξιοποίηση της συγκεντρωμένης ηλιακής ενέργειας αποτελεί τεχνολογία, που εντάσσεται στην κατηγορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και καλείται να αντιμετωπίσει την πρόκληση διαχείρισης της διαλείπουσας φύσης της ηλιακής ενέργειας. Στην παρούσα διατριβή μελετώνται τεχνολογίες υλικών και αντιδραστήρων/διεργασιών για την περαιτέρω ανάπτυξη ηλιοθερμοχημικών μεθόδων παραγωγής ενεργειακών φορέων με μηδενικό/ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, η έρευνα επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας των ηλιοθερμοχημικών διεργασιών. Αρχικά, μελετήθηκε πειραματικά η ανάπτυξη καταλυτικών υλικών για την αντίδραση διάσπασης του τριοξειδίου του θείου (SO3) σε διοξείδιο του θείου (SO2), η οποία αποτελεί βασική χημική αντίδραση για θερμοχημικούς κύκλους με βάση το στοιχειακό θείο, με στόχο τη θερμοχημική αποθήκευση ενέργειας και την παραγωγή υδρογόνου (Η2). Παρήχθησαν και αξιολογήθηκαν πειραματικά, μικτά οξείδια με βάση το Fe2O3 και το CuO, προερχόμεν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Concentrated Solar Power (CSP) is one of the most promising means of renewable technologies, with the intermittence of solar energy addressed as the main challenge. In the present thesis, materials and reactor/process technologies are studied for the development of solar thermochemical methods aiming at the production of energy carriers with zero/neutral carbon footprint. To achieve this, the research focused on specific challenges the field of solar thermochemical processes faces. Initially, catalytic materials were developed for the dissociation reaction of sulphur trioxide (SO3) to sulphur dioxide (SO2), which is a key chemical reaction for thermochemical cycles based on elemental sulphur, with the aim of thermochemical energy storage and production of hydrogen (H2). Fe2O3- and CuO-based mixed oxides, both from a ceramics industry and laboratory-synthesized, were experimentally evaluated. Aluminum-Silicon (Al-Si) mixed oxides were added as a binding agent, to improve the mechanical ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/52005
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52005
ND
52005
Εναλλακτικός τίτλος
Materials and reactors for solar thermochemical processes
Συγγραφέας
Τσογγίδης, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος
Λεμονίδου Αγγελική
Καρέλλας Σωτήριος
Κακαράς Εμμανουήλ
Ασημοπούλου Ανδρεάνα
Ζαμπανιώτου Αναστασία
Κακοσίμος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού ➨ Χημική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Συγκεντρωμένη Ηλιακή Ακτινοβολία; Θερμοχημική Αποθήκευση Ενέργειας; Αξιοποίηση CO2; Ηλιακά καύσιμα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)