Υπολογιστική και πειραματική δοσιμετρία σε εφαρμογές ακτινοθεραπείας με έμφαση σε ανομοιογενείς γεωμετρίες

Περίληψη

Η επιτυχία της κλινικής ακτινοθεραπευτικής πρακτικής στις σύγχρονες εφαρμογές βραχυθεραπείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ακρίβεια των δοσιμετρικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό της, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ακτινοθεραπευτικής προσπάθειας για τη μεγιστοποίηση του θεραπευτικού οφέλους.. Η συνεχώς αυξανόμενη ακρίβεια στον καθορισμό του όγκου στόχου βάσει των εξελίξεων στην ιατρική απεικόνιση, οδήγησε στη ραγδαία ενσωμάτωση τεχνολογικής προόδου στις τεχνικές υλοποίησης της βραχυθεραπείας που με τη σειρά της αύξησε τις απαιτήσεις ακρίβειας κατά το δοσιμετρικό σχεδιασμό. Ως αποτέλεσμα η δοσιμετρία με τη μέθοδο προσομοίωσης Monte Carlo έχει πρόσφατα αναγνωριστεί ως σύγχρονο μέτρο αναφοράς στο σχεδιασμό της εξωτερικής ακτινοθεραπείας. Για την περιοχή ενεργειών της βραχυθεραπείας όμως, λόγω των πολλαπλών σκεδάσεων με μικρή μεταφορά ενέργειας που θα πρέπει να προσομοιωθούν, ο χρόνος υπολογισμού δεν μπορεί να φτάσει σε κλινικά αποδεκτά επίπεδα με αποτέλεσμα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The success of the clinical practice in contemporary brachytherapy applications depends heavily on the accuracy of the dosimetric data used for the treatment planning, which is an integral part of the whole procedure to maximize the therapeutic benefit. The continuously increasing accuracy in determining the target volume, originating from the developments in medical imaging, has led to the rapid technological progress of brachytherapy techniques, which in turn increased accuracy demands in the dosimetrical treatment planning. As a result, dosimetry using the Monte Carlo simulation method has recently been recognized as the golden standard in contemporary treatment planning for external radiotherapy. For the energy range of brachytherapy however, because of the multiple scattering with low energy transfer to be simulated, the calculation times cannot reach the clinically acceptable levels, so that the Monte Carlo method cannot be introduced in the clinical practice of brachytherapy, pa ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51932
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51932
ND
51932
Εναλλακτικός τίτλος
Computational and experimental dosimetry in radiotherapy applications with emphasis on inhomogenous geometries
Συγγραφέας
Ζουράρη, Κυβέλη του Αναστάσιος
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Μορφολειτουργικός. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Γεωργίου Ευάγγελος
Σακελλίου Λουκάς
Παπαγιάννης Παναγιώτης
Καραΐσκος Παντελής
Παντελής Ευάγγελος
Λουκάς Κωνσταντίνος
Γιακουμάκης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΙατρική Βιοτεχνολογία ➨ Ιατρική βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Βραχυθεραπεία; ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΝ ΙΡΙΔΙΟΝ 192 (192IR); Υψηλός ρυθμός δόσης; Σχεδιασμός θεραπείας; Δοσιμετρία; Υπολογιστική προσομείωση; Δοσιμετρία με χρήση εικόνων μαγνητικού συντονισμού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)