Ανάπτυξη μεθοδολογίας επίλυσης προβλημάτων ορισμού και εξέλιξης διοικητικών ορίων σε χωροχρονική κλίμακα

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή, σε πρώτη ανάγνωση,είναι και ένα ταξίδι στην ιστορία. Η Ελλάδα, ως κρατική οντότητα, διένυσε μία μακρά ιστορική διαδρομή μέχρι να λάβει την οριστική της μορφή. Η πορεία αυτή, σε σχέση με τις εκάστοτε διοικητικές της διαιρέσεις, τον θεσμικό ορισμό, την οριοθέτηση αλλά και την χαρτογραφική τους απεικόνιση αποδείχθηκε προβληματική. Η έλλειψη σαφούς προσδιορισμού αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων, τυποποίησης ορολογίας και διαδικασίας, κοινά αποδεκτής εθνικής κωδικοποίησης, πλήρως ενημερωμένου και προσβάσιμου αρχείου αποφάσεων καθορισμού διοικητικών ορίων, τα κατά συνέπεια κενά στο θεσμικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με την απουσία συστηματικής μεθοδολογίας για τον ορισμό, την εξέλιξή τους και την τήρηση αρχείου μεταβολών σε χωροχρονική κλίμακα αποτελούν σημαντικό ερευνητικό αντικείμενο και θέμα της παρούσας διατριβής.Η καταγραφή της ιστορικής εξέλιξης του ζητήματος,ταξινομημένης σε περιόδους αναφοράς ανάλογες της διοικητικής ιστορίας του ελληνικού κράτους, η ανάλυση του προβλήματ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis, at first reading, is a journey through history. Greece, as a state entity, went through a long historical trip until it took its final form, with the gradual integration of new geographical areas by periods. This path, in relation to its respective administrative divisions, the institutional definition, the administrative line bordering and their cartographic representation proved to be problematic. The lack of a clear definition of responsibilities of the stakeholders, the standardization of terminology and procedure, a commonly accepted national codification, a fully updated and accessible file of decisions setting the administrative boundaries, the consequently gaps in the institutional framework, combined with the absence of a systematic methodology for their definition, and keeping a record of changes in space-time scale, are an important research object and subject of this present thesis.The recording of the historical development of this issue, classified i ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51134
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51134
ND
51134
Εναλλακτικός τίτλος
Development of a methodology for solving definition and evolution problems of administrative boundaries in a spatiotemporal scale
Συγγραφέας
Σταύρου, Χρήστος του Θεοφάνης
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Τομέας Τοπογραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Κάβουρας Μαρίνος
Μυρίδης Μύρων
Νάκος Βύρων
Κόκλα Μαργαρίτα
Παππάς Βασίλειος
Τσάτσαρης Ανδρέας
Χαλκιάς Χρίστος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Διοικητικά όρια; Ιστορική χαρτογραφία; Γεωχωρικές υποδομές; Δήμος; Κοινότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)