Σχετικά με μεθόδους μη γραμμικού προσαρμοστικού ελέγχου: δειγματοληπτικές εκφάνσεις και εφαρμογές

Περίληψη

Το γνωστικό αντικείμενο είναι ο μη γραμμικός προσαρμοστικός έλεγχος δειγματοληπτικών δεδομένων. Αναπτύχθηκαν αλγόριθμοι αριθμητικού μη γραμμικού ελέγχου σε μη γραμμικά συστήματα δειγματοληπτικών δεδομένων, με παρουσία δομικών αβεβαιοτήτων παραμετρικού τύπου, συνδυάζοντας μεθοδολογίες μη γραμμικού γεωμετρικού ελέγχου, τεχνικές προσαρμοστικού ελέγχου και ad-hoc ψηφιακές λύσεις, ακολουθώντας μεθοδολογίες δειγματοληπτικών δεδομένων βασισμένες σε μη γραμμικά ισοδύναμα μοντέλα διακριτού χρόνου. Οι νόμοι προσαρμογής κατάλληλων υπερπαραμετροποιήσεων αντιμετώπισαν το πρόβλημα των άγνωστων παραμέτρων και στρατηγικές πολυρρυθμικού ελέγχου σε διακριτό χρόνο αντιμετώπισαν το πρόβλημα εφαρμογής των νόμων ελέγχου σε ένα σχήμα δειγματοληπτικών δεδομένων. Σε επίπεδο εφαρμοσιμότητας προσομοιώθηκαν σε υπολογιστή, με προγραμματισμό στη γλώσσα τεχνικών υπολογισμών MATLAB, οι αλγόριθμοι οι οποίοι αναπτύχθηκαν, σε περιπτώσεις προερχόμενες από τους τομείς του διαστήματος (έλεγχος προσανατολισμού του δορυφόρου ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject matter is the nonlinear adaptive control of sampled-data systems. Numerical nonlinear control algorithms were developed for nonlinear sampled-data systems, in the presence of structural uncertainties of the parametric type, by combining nonlinear geometric control methodologies, adaptive control techniques and ad-hoc digital solutions based on sampled-data methodologies applied on equivalent nonlinear models in discrete-time. Adaptive laws of appropriate overparameterizations addressed the problem of unknown parameters and multirate control strategies in discrete-time addressed the problem of applying control laws to a sample-data system. At the level of applicability, the algorithms that were developed were simulated on a computer, programmed in the language of technical calculations MATLAB, in cases originating from the areas of space (control of the orientation of the SPOT satellite with flexible parts) and electrotechnics (control of synchronous and induction motors).

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Le sujet est la commande adaptative non linéaire des systèmes de données échantillonnées. Des algorithmes de commande numérique non linéaire ont été développés pour des systèmes de données échantillonnées non linéaires, en présence d'incertitudes structurelles de type paramétrique, en combinant des méthodologies de commande géométrique non linéaire, des techniques de commande adaptative et des solutions ad hoc numériques, basées sur des méthodologies de données échantillonnées appliquées sur des modèles non linéaires équivalents en temps discret. Des lois adaptatives des surparamétrisations appropriées ont abordé le problème des paramètres inconnus et les stratégies de contrôle a échelles de temps multiples en temps discret, ont abordé le problème de l'application des lois de contrôle à un système de données échantillonnées. Au niveau de l'applicabilité, les algorithmes qui ont été développés ont été simulés sur ordinateur, programmés dans le langage de calculs techniques MATLAB, dans ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51059
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51059
ND
51059
Εναλλακτικός τίτλος
On nonlinear adaptive control methodologies: sampled-data aspects and applications
Sur des méthodes de commande non linéaire adaptative: aspects échantillonnés et applications
Συγγραφέας
Γεωργίου, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
1992
Ίδρυμα
Universite de Paris Sud. Centre d' Orsay
Εξεταστική επιτροπή
Normand-Cyrot Dorothée
Landau Ioan
Monaco Salvatore
Descusse Jacques
Sol Charles
Bertrand Pierre
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ ➨ Αυτοματισμοί και Συστήματα ελέγχου
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ ➨ Ρομποτική
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού ➨ Αεροδιαστημική μηχανική
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού ➨ Μηχανολογική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Μη γραμμικός έλεγχος; Προσαρμοστικός έλεγχος; Έλεγχος δειγματοληπτικών δεδομένων; Αριθμητικός έλεγχος; Πολυρρυθμικός έλεγχος; Έλεγχος δορυφόρων; Έλεγχος εύκαμπτων δορυφόρων; Έλεγχος δορυφόρου SPOT; Έλεγχος σύγχρονων κινητήρων; Έλεγχος επαγωγικών κινητήρων; Έλεγχος διακριτού χρόνου
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)