Θραυστομηχανική ανάλυση πολύστρωτων δοκών με ελαστικές συζεύξεις και υγροθερμικές τάσεις: εφαρμογή σε κολλητούς συνδέσμους μετάλλων με σύνθετα υλικά

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται το θέμα της θραυστομηχανικής ανάλυσης κατασκευών τύπου πολύστρωτης δοκού, παρουσία ελαστικών συζεύξεων και υγροθερμικών τάσεων. Ειδικότερα, η εργασία αναπτύσσει (δηλ. διατυπώνει, επικυρώνει και εφαρμόζει) ένα αναλυτικό μοντέλο για τον υπολογισμό της δυσθραυστότητας (fracture toughness) τέτοιων μη συμβατικών δοκών. Διερευνά, παράλληλα, τη συμπεριφορά σε θραύση ενός κολλητού συνδέσμου μετάλλου-σύνθετου υλικού που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την αεροδιαστημική βιομηχανία. Το γενικό πρόβλημα υπό εξέταση αφορά μια κατασκευή τύπου δοκού που χαρακτηρίζεται (δυνητικά) από τις εξής «ιδιαιτερότητες»: αποτελείται από επάλληλες στρώσεις ανόμοιων υλικών· εμφανίζει ασυμμετρίες όσον αφορά τα πάχη των στρώσεων· εμπεριέχει ελαστικές συζεύξεις (ειδικότερα, σύζευξη κάμψης-έκτασης)· φορτίζεται με γενικευμένα μηχανικά φορτία (συγκεντρωμένες δυνάμεις και ροπές κάμψης)· και τέλος, εμπεριέχει παραμένουσες υγροθερμικές τάσεις. Για την προσέγγιση αυτού του προβλήματος, η εργασία αναπτύ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis deals with the issue of fracture analysis of generally layered beam-like structures with elastic couplings and hygrothermal stresses. In particular, it develops (i.e., formulates, validates, and implements) an analytical framework for the calculation of the fracture toughness of such non-conventional beams. In parallel, it investigates the fracture behavior of a metal-to-composite adhesive joint of interest to the aerospace industry. The general problem concerns a beam structure that may feature several “peculiarities”: it may consist of multiple layers of dissimilar materials; it may have asymmetries in terms of layer thicknesses; it may feature elastic couplings (in particular, bending-extension coupling [BEC]); it may be loaded by arbitrary mechanical loads (i.e., concentrated forces and bending moments); and it may contain residual hygrothermal stresses (RHTS). To tackle this problem, we build a generic analytical model that determines the fracture toughness (i.e ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50501
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50501
ND
50501
Εναλλακτικός τίτλος
Fracture analysis of layered beams with elastic couplings and hygrothermal stresses: application to metal-to-composite adhesive joints
Συγγραφέας
Τσοκανάς, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Ευστάθιος)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Λούτας Θεόδωρος
Κωστόπουλος Βασίλειος
Zarouchas Dimitrios
Φιλιππίδης Θεόδωρος
Βασιλόπουλος Αναστάσιος
Τσερπές Κωνσταντίνος
Ανυφαντής Κωνσταντίνος- Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού ➨ Μηχανολογική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Πολύστρωτη δοκός; Θραύση μικτού τύπου; Ρυθμός απελευθέρωσης ενέργειας; Δυσθραυστότητα; Διαχωρισμός μορφών θραύσης; Data reduction scheme; Αναλυτική μοντελοποίηση; Λύση κλειστής μορφής; Ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων; Σύζευξη κάμψης-έκτασης; Παραμένουσες υγροθερμικές τάσεις; Κολλητός σύνδεσμος μετάλλου-σύνθετου υλικού; Κολλητός σύνδεσμος τιτανίου-CFRP; Διπλή πρόβολος δοκός; Κάμψη δοκού με εγκοπή στο άκρο; Δοκιμή διπλής προβόλου δοκού με ανόμοιες ροπές κάμψης; Σύνδεση με κόλλα; Θραυστογραφική ανάλυση; Ψηφιακή συσχέτιση εικόνων; Μοντέλο ελαστικής διεπιφάνειας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)