Όψεις ανισοτήτων υγείας στην Ελλάδα κατά την κρίση δημοσίου χρέους

Περίληψη

Η διατριβή αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια και είναι οργανωμένη ως ακολούθως. Το Κεφάλαιο 1 αποτελεί μια λεπτομερή καταγραφή του ελληνικού συστήματος υγείας καθώς και των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν στον τομέα υγείας κατά την προηγούμενη δεκαετία. Λειτουργεί ως μια εισαγωγή στα τρία κεφάλαια που ακολουθούν και τα οποία αναλύουν τάσεις αναφορικά με τις διαφορετικές όψεις των ανισοτήτων υγείας. Το Κεφάλαιο 2 εστιάζει στις ανισότητες πρόσβασης στο ελληνικό σύστημα υγείας. Το Κεφάλαιο 3 μετράει ανισότητες στις ίδιες (out-of-pocket) δαπάνες υγείας των νοικοκυριών καθώς και στις καταστροφικές δαπάνες υγείας. Το Κεφάλαιο 4 μετράει την ανισότητα στην κατάσταση υγείας (αποτελέσματα υγείας). Στα συμπεράσματα συνοψίζεται η διατριβή και προτείνονται θέματα για μελλοντική έρευνα. Η διατριβή αυτή ολοκληρώθηκε με την οικονομική συνδρομή και στήριξη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis is comprised by four chapters and is organized as follows. Chapter 1 is a detailed presentation of the Greek healthcare system and the reforms pursued in the healthcare sector in the last decade. It serves as an introduction to the remaining three chapters that analyze trends in different aspects of health inequalities. Chapter 2 deals with inequalities in access to the Greek healthcare system. Chapter 3 measures inequality in out-of-pocket health payments and in catastrophic out-of-pocket health payments. Chapter 4 measures inequality in health status (health outcomes). A concluding section summarizes the thesis and proposes areas for future research. This work was completed with the financial support and assistance of the State Scholarships Foundation (IKY).

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50194
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50194
ND
50194
Εναλλακτικός τίτλος
Aspects of health inequalities in Greece during the sovereign debt crisis
Συγγραφέας
Καλαβρέζου, Νίκη του Φίλιππος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Τσακλόγλου Παναγιώτης
O' Donnell Owen
Ματσαγγάνης Εμμανουήλ
Καλυβίτης Σαράντης
Κουτσιαράς Νικόλαος
Παγουλάτος Γεώργιος
Πεχλιβάνος Λάμπρος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά
Ανισότητες; Οικονομικά της Υγείας; Κοινωνική πολιτική; Δαπάνες υγείας; Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας; Μεταρρύθμιση τομέα υγείας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)