Βελτίωση της απόδοσης φωτοβολταϊκών υλικών και διατάξεων, με εφαρμογή στην Αρχιτεκτονική των κτιρίων

Περίληψη

Ο κτιριακός τομέας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στην κατανάλωση ενέργειας και κάθε βήμα για την μείωση της και την αντικατάσταση των συμβατικών πηγών όπου είναι εφικτό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα συμβάλλει στην παγκόσμια επίλυση του ενεργειακού, περιβαλλοντικού και οικονομικού ζητήματος. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, στόχο αποτελεί η βελτίωση της απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων μέσω υπολογιστικών μεθόδων, καθώς και διατάξεων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ευρέως σε κτιριακές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (Building Integrated Photovoltaics – BIPVs) και να ενισχύσουν την διαμόρφωση κτιρίων μηδενικής ή σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης (Zero or near Zero Energy Building – ZEB / nZEB) και ανάπτυξης της αρχιτεκτονικής και αισθητικής τους πρωτοτυπίας.Έπειτα από σημαντικά δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω πειραματικών μετρήσεων σε εγκατεστημένη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, απορρέει το συμπέρασμα ότι η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων μπορεί να γίνει ακόμη και στην θεωρητικά «α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The building sector is very important in energy renovation and any step to reduce it and replace conventional sources where possible from renewable energy sources, will contribute to the global solution of the energy, environmental and economic issue.In this present work, the aim is to improve the performance of photovoltaic cells through computational methods, as well as devices, in order to be widely used in building photovoltaic installations (Building Integrated Photovoltaics - BIPVs) and to enhance the configuration of buildings with zero or near Zero Energy Building (ZEB / nZEB) and development of their architectural and aesthetic originality.Considering important data which collected through experimental measurements in an installed photovoltaic system, it is concluded that the installation of photovoltaic panels can be done even on the theoretically «forbidden» north side of the roof of buildings with satisfactory results for total annual electricity production. So, since we ca ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2022)
DOI
10.12681/eadd/49753
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49753
ND
49753
Εναλλακτικός τίτλος
Improving the efficiency of photovoltaic materials and provisions, applicable to the Architecture of buildings
Συγγραφέας
Καράνταγλη, Ελένη του Απόστολος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Σιγάλας Μιχαήλ
Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Μιχαλακάκου Παναγιώτα
Αραβαντινός-Ζαφείρης Νικόλαος
Αυγουρόπουλος Γεώργιος
Ντίνας Γεώργιος
Πουλόπουλος Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Ανανεώσιμη ενέργεια, Αειφορία και Περιβάλλον
Λέξεις-κλειδιά
Ενεργειακή ανακαίνιση; Γωνία πρόσπτωσης; Μικροδομή; Φωτοβολταϊκά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.