Η σχέση εθνικής και ευρωπαϊκής ταυτότητας στο ενωσιακό δίκαιο

Περίληψη

Παρά τη σημαντική δυναμική που έχει αναπτύξει και το επιστημονικό ενδιαφέρον που έχει προσελκύσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας η έννοια της εθνικής συνταγματικής ταυτότητας αυτή συνιστά μια σχετικά νέα έννοια του ευρωπαϊκού δικαίου. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό αντικείμενο διερεύνησης της παρούσας υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, η οποία εντάσσεται στο επιστημονικό αντικείμενο του ευρωπαϊκού συνταγματικού δικαίου , συνιστά το ζήτημα της σχέσης της εθνικής συνταγματικής ταυτότητας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια υπό ανάδυση κοινή ευρωπαϊκή συνταγματική ταυτότητα. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο χρησιμοποίησης της έννοιας από το ΔΕΕ και στη νομολογία που έχει ήδη αναπτύξει σχετικά με το σεβασμό της πολιτισμικής πολυμορφίας, της γλωσσικής πολυμορφίας, με τη σχέση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και εθνικών συνταγματικών διατάξεων περί συνταγματικών δικαιωμάτων(άρθρο 53 Χάρτη), με το υποεθνικό επίπεδο διακυβέρνησης στο πλαίσιο των κρατώ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Despite the the scientific interest that it has attracted over the last decade, the notion of national constitutional identity is a relatively new notion of European law. In this regard the PHD, which is part of the scientific subject of European constitutional law, concerns the relationship between the national constitutional identity of the Member States of the European Union and an emerging common European constitutional identity. In this respect, the PHD focuses on the case law of the ECJ. The concept of national constitutional identity is linked by the ECJ with the respect of cultural and linguistic diversity, with the relationship between the EU Charter of Fundamental Rights and the national constitutions (Article 53 of the Charter), with the sub-national level of governance within the Member States, as well as with the new economic governance. It is highlighted that apart from the protection of the constitutional specificities of the Member States the concept of national constit ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49290
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49290
ND
49290
Εναλλακτικός τίτλος
The relationship between national and european identity in european law
Συγγραφέας
Γεράσιμος, Ιωάννης του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Αντωνίου Θεοδώρα
Βλαχόπουλος Σπυρίδων
Κονδύλης Βασίλειος
Φορτσάκης Θεόδωρος
Ευστρατίου Παύλος-Μιχαήλ
Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά
Παπασπύρου Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
Συνταγματική ταυτότητα; Πολυεπίπεδος συνταγματισμός; Γλωσσική πολυμορφία; Θεμελιώδη δικαιώματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)