Η προστασία του περιβάλλοντος και η οικονομική ελευθερία: από την σύγκρουση συμφερόντων στη βιώσιμη ανάπτυξη: η αρχή της εναρμονισμένης ενσωμάτωσης στο εθνικό και ευρωπαϊκό δημόσιο δίκαιο

Περίληψη

Στο σύγχρονο κράτος δικαίου ο συνταγματισμός είναι πολυεπίπεδος και δυναμικός, ιδιαίτερα για την πολιτειακή διακυβέρνηση των κοινών στόχων, των δημοκρατικών κοινωνικών αναγκών αλλά και των υπερνομοθετικά κατοχυρωμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το εγγυητικό και συνεργατικό για τα παραπάνω, δημόσιο συμφέρον εκσυγχρονιστικά και συγκεκριμενοποιημένα διαφωτίζεται και διαπνέεται από τις κανονιστικές προδιαγραφές και τους ρυθμιστικούς όρους της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι έννομες αξιώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος σε συνάρτηση με τις σύννομες προϋποθέσεις της οικονομικής πρωτοβουλίας συναθροίζουν κεκτημένα δικαιώματα, οριοθετημένες ελευθερίες και θεσμικές εγγυήσεις που αλληλενεργούν για τη συντεταγμένη βιωσιμότητα τους. Σε όλες αυτές τις συνέργειες, η ενοποιητική «δικαιοπαραγωγική» γέφυρα της αρχής της αναλογικότητας με άξονα την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του δικαίου, προσπερνά τις συγκρουσιακές σταθμίσεις ή τους μετριαστικούς συμβιβασμούς και προτάσσει, συστηματικά και βελτιστοπ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the modern rule of law, constitutionalism is multi-tiered and dynamic, especially with regard to the state governance of common objectives, democratic social needs and supra-legality of human rights. The collaborative and guaranteed public interest for all the above, is enlightened and governed by the regulatory provisions and the normative standards of sustainable development. Legal claims for the protection of the environment in conjunction with the legal conditions of financial initiative accumulate acquired rights (droits acquis), demarcated freedoms and institutional guarantees that interact in favor of their coordinated sustainability. In all these synergies, the “consolidating legal- productive bridge” of the principal of proportionality, founded on the safety and effectiveness of the law, transcends weighted conflicts or mitigating compromises and puts forward, systematically and with the aim to optimize, legal convergences towards the unified and common holistic objective, ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2024)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48697
ND
48697
Εναλλακτικός τίτλος
Environmental protection and economic freedom: from conflict of interest to sustainable development: the principle of harmonized integration in national and european public law
Συγγραφέας
Παπαγεωργίου, Μιχαήλ του Θεόδωρος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Σιούτη Γλυκερία
Φλογαΐτης Σπυρίδων
Δελλής Γεώργιος
Κουτούπα Ευαγγελία
Γιαννακούρου Γεωργία
Μαριά Ευπραξία
Ηλιάδου Αικατερίνη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Βιώσιμη ανάπτυξη; Περιβαλλοντική προστασία; Οικονομική ελευθερία; Ευρωπαϊκός συνταγματισμός; Αποτελεσματικότητα κράτους δικαίου; Αναλογικότητα; Δημόσιο συμφέρον; Εναρμονισμένη ενσωμάτωση; Ρυθμιστικές εκτιμήσεις; Θεσμικές συνέργειες; Αναδιανεμητική ισότητα; Δίκαιη ισορροπία; Κλιματική δικαιοσύνη; Πράσινη ανάπτυξη; Μεικτά δικαιώματα; Κοινωνικό όφελος; Πολυεπίπεδη ενωσιακή διακυβέρνηση; Συγκριτική νομολογία; ΣτΕ; Δ.Ε.Ε; Ε.Δ.Δ.Α.
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
507, lxxxiii σ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.